Kui praegu maksustatakse Eestis tegutseva välisfirma tütarettevõtte mitteresidendist juhatuse- või nõukoguliikme tasu ainult siis, kui seda maksab siin asuv tütarettevõte, siis järgmisest aastast hakkab Eesti tulumaksu küsima ka siis, kui tasu maksab välismaal asuv emafirma.

Kas mitteresidendist aktsionärile, kes on ka nõukogu liige, tuleb maksta välja lähetuse kulud, kuna ta reisib Eestisse vaid kohustusest osaleda nii aktsionäride üldkoosolekul kui ka nõukogu koosolekutel?

Vastab MTA spetsialist Ester:

Käesolev Maksu- ja Tolliameti infomaterjal (täiendatud veebruaris 2014!) selgitab, kuidas maksustatakse Eestis töötavale mitteresidendile ja välisriigis töötavale residendile tehtud väljamakseid sotsiaalmaksuga, sh kuidas kohaldatakse sotsiaalmaksuseadust (edaspidi - SMS), rahvusvahelisi sotsiaalkindlustuslepinguid ning Euroopa Liidu (edaspidi - EL) õigust.

Alates 2014. aastast toimuvad mitteresidendi tulumaksustamisel olulised muudatused.

Alates 2014. aastast toimuvad mitteresidendi tulumaksustamisel olulised muudatused.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes