Maksu-ja Tolliamet tuletab meelde, et alates 2015 on muutunud püsiva tegevuskoha kasumi tulumaksu (tulumaksuseaduse § 53 (4)) deklareerimine,

Mitteresidendist füüsiline isik andis turutingimustel Eesti äriühingule intressiga laenu. Kas Eesti äriühingul on kohustus pidada makstud intressilt kinni tulumaks?

Vastab Epp Lumiste, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Aivar Pilv:

Kui varasemalt sõltus mitteresidendist juhatuse- või kontrollorgani liikme tasu maksustamine tasu maksjast, siis alates 01.01.2015 aluseks on maksustamise aluseks see, et mitteresident on saanud tasu Eesti residendist äriühingu juhtimis- või kontrollorgani liikmeks oleku eest või mitteresidendi Eestis asuva püsiva tegevuskoha juhtorgani liikme ametiülesannete täitmise eest. Juhtimis- või kontrollorgani liikme lepingu alusel makstud tasu maksustatakse olenemata sellest, kus töö tegelikult tehti.

Kui praegu maksustatakse Eestis tegutseva välisfirma tütarettevõtte mitteresidendist juhatuse- või nõukoguliikme tasu ainult siis, kui seda maksab siin asuv tütarettevõte, siis järgmisest aastast hakkab Eesti tulumaksu küsima ka siis, kui tasu maksab välismaal asuv emafirma.

Kas mitteresidendist aktsionärile, kes on ka nõukogu liige, tuleb maksta välja lähetuse kulud, kuna ta reisib Eestisse vaid kohustusest osaleda nii aktsionäride üldkoosolekul kui ka nõukogu koosolekutel?

Vastab MTA spetsialist Ester: