Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Õigus

Vastu võetud 17.06.2014
https://www.riigiteataja.ee/akt/128062014045

Jõustumise kp: 01.07.2014
Avaldamismärge: RT I, 28.06.2014, 45

Õiguskantsler Indrek Teder juhtis omavalitsuste tähelepanu määruste nõuetekohase avaldamise olulisusele, toonitades, et alates 2013. aastast vastuvõetud, kuid Riigi Teatajas avaldamata määrused on tühised.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes