Õigus

Eesti Apteekide Ühendus (EAÜ) palub õiguskantsler Indrek Tederil esitada riigikohtule taotlus ravimite juurdehindluse määruse põhiseadusvastaseks tunnistamiseks.

13. juunil 2014 allkirjastas sotsiaalminister määruse nr 33 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord“. Määrus jõustub 1. juulil 2014.

Vastu võetud 17.06.2014
https://www.riigiteataja.ee/akt/128062014045

Jõustumise kp: 01.07.2014
Avaldamismärge: RT I, 28.06.2014, 45

Õiguskantsler Indrek Teder juhtis omavalitsuste tähelepanu määruste nõuetekohase avaldamise olulisusele, toonitades, et alates 2013. aastast vastuvõetud, kuid Riigi Teatajas avaldamata määrused on tühised.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes