Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Õigus
Teisipäev, 07 Oktoober 2014 09:41

Riikliku pakendiregistri põhimääruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 02.10.2014 määrus nr 154
https://www.riigiteataja.ee/akt/107102014008

Jõustumise kp: 10.10.2014
Avaldamismärge: RT I, 07.10.2014, 8

Justiitsministeerium alustas Riigi Teatajas kohalike omavalitsuste ajakohaste määruste süstematiseerimist valdkondade kaupa.

Riik soovib mootorsõidukite tervisetõendeid reguleeriva määruse muuta selliseks, et liikumistakistusega inimestel kaoks võimalus töötada bussi- ja trammijuhtide, taksojuhtide ning veoautojuhtidena.

Eesti Apteekide Ühendus (EAÜ) palub õiguskantsler Indrek Tederil esitada riigikohtule taotlus ravimite juurdehindluse määruse põhiseadusvastaseks tunnistamiseks.

13. juunil 2014 allkirjastas sotsiaalminister määruse nr 33 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord“. Määrus jõustub 1. juulil 2014.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes