Õigus

Konkurentsi kahjustav kokkulepe on teatavasti reeglina keelatud. Tavapäraselt ollakse harjunud konkurentsi kahjustavana käsitlema otseste konkurentide vahelisi nn horisontaalseid kokkuleppeid. Nõnda on ehk kõigile selge ja ilmne, et konkurentide vahel hindu kooskõlastada ei tohi. Samas, ehkki vertikaalsete ehk turu erinevatel tasanditel tegutsevate ettevõtjate vaheliste kokkulepete osas on Eesti ja Euroopa Liidu õigus märksa leebem, tuleb meeles pidada, et ka siin pole suhted partneritega päris vabad.

Konkurentsiõigus lubab nõuda keelatud teo toimepanemisega tekitatud varalise kahju hüvitamist. Keelatud teoks konkurentsiõiguses on muu hulgas ka nn kartell ehk konkurentsi kahjustav kokkulepe või kooskõlastatud tegevus. Kes aga näiteks kartelliga tekitatud kahju hüvitamist nõuda võiks?
Neljapäev, 13 Juuni 2019 11:09

Töötaja konkurentsipiirang ei ole piiritu

Töötaja konkurentsipiiranguga saab kohustada töötajat mitte töötama konkurendi juures või mitte tegutsema tööandjaga samal majandus- või kutsetegevuse alal. Piirangu kehtestamisel tuleb aga käituda hoolikalt – seaduse tingimustele mittevastav konkurentsipiirang on tühine. See artikkel ei käsitle konkurentsipiirangut ammendavalt, vaid selle ruumilist ja ajalist kehtivust.

Riigiabi on Euroopa Liidu aluslepingute järgi üldjuhul keelatud. Riigiabi mõiste koosneb järgmistest elementidest, mis peavad kõik kumulatiivselt esinema: (1) abi saaja on ettevõtja ehk tegeleb majandustegevusega; (2) saadud vahendid on riiklikku päritolu;  (3) abi saaja saab eelise;  (4) meede on valikulikune; (5) eksisteerib vähemalt oht konkurentsi moonutamiseks; (6) eksisteerib mõju liikmesriikidevahelisele kaubandusele.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes