Tööõigus ja tööturg

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) tegi pöördumise, milles kutsub valitsust kehtsestama konkreetsemad edasised sammud, kuidas käesoleva õppeaasta lõpetamine toimub. Eesti õpetajate esindusorganisatsioon - haridustöötajate liit toetab 2019/2020 õppeaasta lõpetamise osas selguse saamist ning leiab, et koolid, õpetajad, õpilased ja lapsevanemad vajavad selgust, et edasist tegevust planeerida. 

Kolmapäev, 03 Aprill 2019 09:24

Kõrgemalt haritud naised. Kõikjal Eestis!

Igas linnas ja vallas on kõrghariduse või keskeriharidusega naisi suhteliselt rohkem kui sama haridustasemega mehi. Absoluutarvudes on vaid Vormsi vallas kõrgharidusega mehi rohkem kui kõrgharidusega naisi.

Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides oli möödunud aasta neljandas kvartalis ligi 10 500 vaba ametikohta, selline trend on püsinud alates 2017. aasta esimesest kvartalist.

Eesti ettevõtjad käivitasid Heateo Haridusfondi nimelise filantroopiafondi.

Riik suunab 6 miljonit eurot ettevõtlusõppe tõhustamisse nii üld-, kutse- kui ka kõrgkoolides, et kujundada koolilõpetajates ettevõtlikku hoiakut, parandada ettevõtlusalaseid teadmisi ja oskusi ning pikemas perspektiivis aidata seeläbi kaasa Eesti arengule.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes