TRK 1140x140 ee gif

Kas Venemaal viibiv füüsiline isik võib osutada mingit teenust Eesti ettevõttele, ilma et oleks sõlmitud töövõtu- või käsunduslepingut? Kas sellisele füüsilisele isikule antud lepingute alusel makstav tasu tuleb maksustada samadel alustel nagu töölepingu korral?

Täna on füüsilise isiku tulumaksu tagastamise ja juurdemaksmise tähtaeg ja eelmise aasta tuludeklaratsioonide põhjal tuleb 12 287 maksumaksjal tulumaksu juurde tasuda kokku 3,3 miljonit eurot.

Maksu- ja tolliametile esitati möödunud aasta kohta 588 531 füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ehk 4,7 protsenti enam kui aasta enne seda. Üüritulu deklareerijate arv kasvas 27,5 protsenti.

Praktikas võib füüsilisest isikust korteriomaniku maksukoormuse planeerimiseks kasutada peamiselt kahte varianti.

Rahandusministri 19.11.2014 määrus nr 45
https://www.riigiteataja.ee/akt/125112014005

Jõustumise kp: 28.11.2014
Avaldamismärge: RT I, 25.11.2014, 5

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes