TRK 1140x140 ee gif
Esmaspäev, 14 Mai 2018 13:15

Saadetised Euroopa Liidus

Maksu- ja tolliamet annab ülevaate Euroopa Liidu liikmesriikide vaheliste kaubasaadetiste puhul kehtivatest nõutest ja piirangutest.
Esmaspäev, 23 Aprill 2018 10:47

Eraisikust tööandjale

Füüsiline isik, kes ei ole FIE (füüsilisest isikust ettevõtja) ja kes võtab tööle teise füüsilise isiku, näiteks lapsehoidja, ei pea ennast tööandjana maksu- ja tolliametis eraldi registreerima siis, kui ta on juba rahvastikuregistri järgi kantud maksukohustuslaste registrisse.
Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu.
Maksu- ja tolliamet selgitab alkoholi kaugmüügi puhul rakenduvaid aktsiisiga maksustamise põhimõtteid.
Alates 1. jaanuarist 2018 ei maksustata erisoodustusena tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele. Maksu- ja tolliamet selgitab näidete põhjal, keda hõlmab mõiste "töötaja", missugused on maksuvabad tervise edendamise kulud ja mida tuleb maksusoodustuse rakendamisel veel silmas pidada.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes