860x100 kriisi paasterongad
13.07.2018 Reede

Kas füüsiline isik võib osutada Eesti firmale teenust lepingut sõlmimata? Esile tõstetud

Vadim Donchevski, vandeaudiitor
Vadim Donchevski, vandeaudiitor Foto: DNW Audit

Kas füüsiline isik võib osutada Eesti firmale teenust (nt anda konsultatsiooni) lepingut sõlmimata? Missugused maksukohustused tekivad firmal, kes tasub saadud teenuste eest (nt konsultatsioon) arve alusel?

Vastab Vadim Donchevski, vandeaudiitor, DNW Audit:

Kui füüsiline isik osutab juriidilisele isikule teenuseid (nt annab konsultatsiooni), siis tekivad neil võlaõiguslikult seisukohalt lepingulised suhted, isegi sellisel juhul, kui leping sõlmitakse suuliselt või mõnes muus vormis (nt teenuste ostja tehtud ettepaneku või müüja esitatud arve aktsepteerimine). Isik, kes on kohustatud pidama raamatupidamisarvestust, peab vormistama raamatupidamise algdokumendid selliselt, et kompetentsele sõltumatule poolele oleks võimalik majandustehingu asjaolusid ja õiguspärasust tõendada (raamatupidamise seaduse § 7, lg 1).

Sellisele füüsilisele isikule, kes pole äriregistrisse või lepinguriigi registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, töövõtu-, käsundus- või mõne muu võlaõigusliku lepingu alusel makstud töö- või teenustasu maksustatakse tulumaksuga tulumaksuseaduse § 13 lõike 1¹ alusel ja sotsiaalmaksuga sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1 punkti 6 alusel. Juhul kui teenust osutab füüsilise isikuna registreeritud ettevõtja, maksab tulu- ja sotsiaalmaksu ettevõtja ise, mitte teenuste tarbija.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes