TRK 1140x140 ee gif
Uut seadusandluses
Valitsus otsustas neljapäevasel istungil karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadusega võtta Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu (EL) finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes