Äriseadustiku kohaselt on isikul ettevõtlusega tegelemiseks võimalik lisaks äriühingu loomisele hakata füüsilisest isikust ettevõtjaks (edaspidi FIE). Kui ühel hetkel peaks aga ilmnema vajadus FIE tegevuse peatamiseks või lõpetamiseks, on oluline teada, milliseid toiminguid tuleb selleks teha ning mis saab FIE ettevõtluses kasutatavast varast.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Kolmapäev, 12 August 2020 13:06

Juhised FIE tegevuse peatamiseks

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse klienditoe poole on tihti pöördutud küsimustega, kas ja kuidas saab füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) esitada avalduse oma tegevuse peatamiseks.
Kolmapäev, 03 Juuni 2020 08:46

Kodukontori kulude maksustamisest

Kodukontori mõiste hõlmab kaugtööd, tööandja nõusolekul mõnikord kodunt töötamist, tööandja asukohas töötamist, füüsilisest isikust ettevõtjana kodus töötamist.

Täna, 7. mail, alustab maksu- ja tolliamet (MTA) füüsilisest isikutest ettevõtjale 2020. aasta esimese kvartali eest määratud avansilise sotsiaalmaksu ulatuses raha kandmist ettemaksukontole. Tegemist on riigi kriisimeetmega, mille eesmärk on aidata toime tulla eriolukorraga kaasnevate makseraskustega.

Pärast ettevõtluse lõpetamise kande tegemist äriregistris ei lõpe füüsilisest isikust ettevõtja maksukohustused.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.