Tööõigus ja tööturg

Oleme eelnevalt kirjutanud, et Euroopa Komisjon on kriisiajaks vastu võtnud ajutise raamistiku teatud riigiabi lubamiseks, milles kirjeldatud meetmetele on komisjon valmis andma riigi soovi korral riigiabi loa. Ajutise raamistiku esimene versioon ja esimene täiendus lubasid näiteks otsetoetusi kuni 800 000 euro ulatuses ettevõtja kohta, riigi tagatisi laenudele, subsideeritud riiklikke laene, abi maksude tasumise/edasilükkamisega seoses ja töötajatele mõeldud palgatoetuse vormis abi.

Euroopa Komisjon kiitis koroonaviiruse puhangust mõjutatud ettevõtetele likviidsuse tagamiseks heaks kaheksa Eesti otsetoetuse ja maksesoodustuse vormis antava riigiabi kava kogusummas 75,5 miljonit eurot. 

Euroopa Komisjon esitas täna soovitused kooskõlastatud Euroopa tegevuskava kohta koroonaviiruse puhangust tingitud tõkestamismeetmete järkjärguliseks kaotamiseks. Kuigi riigid tegelevad praegu veel tulekahju kustutamisega, on Euroopa Komiskoni kinnitusel näha, et liikmesriikide ja Euroopa Liidu (EL) kehtestatud vajalikud erakorralised meetmed toimivad. 

Euroopa Komisjon kutsus kolmapäeval Schengeni liikmesriike ja Schengeni lepinguga ühinenud riike üles pikendama mittehädavajaliku reisimise ajutist piirangut kuni 15. maini.

Euroopa Komisjon võttis mõne päeva eest vastu riigiabi meetmete ajutise raamistiku, võimaldamaks liimesriikidel koroonaviirusest räsitud majanduse toetamiseks paindlikmalt kasutada riigiabi.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes