gif Company 930x140 ee

 

Maksud ja raamatupidamine
Neljapäev, 07 November 2019 12:28

Eduka auditi ABC

Mis tagab audiitori ja auditeeritava hea koostöö?
On väga tähtis, et raamatupidaja veenduks, et kõik protseduurid aruandeperioodi sulgemiseks on tehtud ja raamatupidamises kajastatud.

Vandeaudiitorina tutvun ühe hooaja käigus paljude ettevõtete majandusaasta aruannetega. Kuna audiitoril on tavalisest aruande lugejast palju rohkem informatsiooni raamatu­pida­mise andmete ja kannete kohta, püüan alati kliendi aastaaruande esmasel ülevaatamisel astuda audiitori rollist välja ning lugeda aruannet täiesti sõltumatult auditi käigus omandatud teadmistest.

Vastu võetud 03.12.2014
https://www.riigiteataja.ee/akt/123122014002

Jõustumise kp: 01.01.2015
Avaldamismärge: RT I, 23.12.2014, 2

Teisipäev, 18 November 2014 13:24

Riigikontroll uurib omavalitsuste reklaamikulusid

Riigikontroll on alustanud linnade ja valdade reklaami- ja kommunikatsioonirahade kulutamise auditeerimist, auditi tulemused avalikustatakse aasta lõpus.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes