Uut seadusandluses

Sotsiaalministeerium küsis arvamust tööõnnetuskindlustuse väljatöötamise kavatsusele. Kavatsuses soovitakse luua tööõnnetuste hüvitamiseks erakindlustusel põhinev süsteem, kus tööandjal on kohustus kindlustada töölepingu alusel töötav inimene tööõnnetuse toimumise suhtes. Eesti Kaubandus- Tööstuskoja hinnangul…
Riigikogus läbis esimese lugemise eelnõu, mis käsitleb lennureiside broneeringuinfo edastamist.
Kolmapäeval riigikogus toimunud istungil läbis esimese lugemise valitsuse algatatud eelnõu, mille eesmärk on ühendada seni osalt kattuvaid ülesandeid täitvad tarbijakaitseamet ja tehnilise järelevalve amet (TJA).
Valitsus kiitis 27. septembri istungil heaks plaani, millega lubataks Eestis osaühingu asutamisel kasutada ükskõik millises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asuvat kontot.
Riigikogus läbis 26. septembril esimese lugemise seaduse muutmise eelnõu, mille vastuvõtmise korral luuakse digitaalne lahendus soolise palgalõhe arvutamiseks, et suunata tööandjaid edukamalt oma organisatsioonides soolist võrdõiguslikkust edendama.
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Keemiatööstuse Liit, Eesti Toiduainetööstuse Liit ja Eesti Kaupmeeste Liit pöörudusid riigikogu keskkonnakomisjoni poole seoses jäätmeseaduse eelnõuga, mis muudaks täna toimivat pakendikogumise süsteemi, kuid ei lahendaks olemasolevaid probleeme.
25. septembril läheb riigikogu täiskogus esimesele lugemisele võrdõiguslikkuse seaduse muutmise eelnõu, mille eesmärgiks on vähendada naistele ja meestele sama või võrdväärse töö eest makstavate palkade ebavõrdsust avalikus sektoris.
Eesti Töötervishoiuarstide Seltsi hinnangul on tööõnnetuskindlustuse väljatöötamise kavatsuse rõhuasetus tööõnnetustel, samas kui töövigastused moodustavad ainult 22 protsenti kõikidest tööga seotud terviseprobleemidest.
Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO hinnangul tuleks siduda tööõnnetuskindlustuse eelnõu väljatöötamise kavatsus töötervishoiuga, et tekiks kompleksne tööõnnetus ja- töötervishoiukindlustus.
Tööinspektsiooni hinnangul tuleb ka loovisikud tööõnnetuste vastu kindlustustada, kuigi nad on tööõnnetuskindlustuse väljatöötamise kavatsuses kindlustatute hulgast välja arvatud.
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon ( EVEA ) ei toeta kohustusliku tööõnnetuskindlustuse loomist, sest see ei aita ennetada tööõnnetusi, vaid on tööandjale täiendav, varjatud maks.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes