21.12.2021 Teisipäev

President Karis kuulutas välja seitse seadust

President Alar Karis andis esmaspäeval heakskiidu seitsmele seadusele, nende seas on autoriõigust, konkurentsiameti rahastamist, aktsiisikaupu, kriminaalmenetlust ning riigivaraseadust puudutavad seadused.

President kuulutas välja seitse seadust.
President kuulutas välja seitse seadust. Foto: pixabay

Veel kuulutas riigipea välja seadused, millega ratifitseeritakse Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu muutmise lepingut ning osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise muutmise lepingut, teatas presidendi kantselei pressiesindaja.

Autoriõiguse seaduse muutmise seadusega võetakse üle kaks Euroopa Liidu (EL) 2019. aasta suvel jõustunud autoriõiguse direktiivi. Seadusemuudatustega tagatakse tarbijale parem juurdepääs autoriõigusega kaitstavale sisule, kaitstes samas ka autorite ja esitajate õigusi.

Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega sätestatakse alused, millest tulenevalt rahastataks konkurentsiameti ülesandeid ka järelevalvetasudest.

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadusega võetakse üle EL-i aktsiisiala kolm direktiivi ning peamised muudatused on seotud EL-i ülese elektroonilise saatelehe nõude kehtestamisega aktsiisikaubale.

Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eesmärk on suurendada sõltumatust ja läbipaistvust kriminaalmenetluse raames kogutavate sideandmete päringute teostamisel. Riigikogu õiguskomisjoni ajendas seadusemuudatust algatama EL-i kohtu selle aasta 2. märtsi otsus, milles leiti, et prokuratuuri ei saa pidada sõltumatuks asutuseks andmaks lube sideandmete päringuteks, kuivõrd prokuratuur ise juhib kriminaalmenetlust ja esindab kohtus riiklikku süüdistust.

Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seadus. Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) asutamislepingu muutmise leping kirjutati alla 2021. aasta 27. jaanuaril ja 8. veebruaril. Sellega muudetakse 2012. aasta aprillis jõustunud Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingut, mis loob õigusliku aluse ESM-i reformile.

Osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse peamine sisu on, et üleminekuperioodil, mil kriisilahendusfond pankade osamaksetest alles koguneb ja kõik vahendid ei ole veel ühises kasutuses, kiireneb võimalik pankadelt kogutavate erakorraliste ex post osamaksete ühiskasutusse võtmine.

Riigivaraseaduse muutmise seaduse muudatused puudutavad riigi osalusega äriühingute ja riigi asutatud sihtasutuste tegevust ning ministeeriumide tegevust riigi ülesannete täitmisel aktsionäri, osaniku või asutajana.