Neljapäev, 16 August 2018 09:17

Valitsus plaanib mitte toetada Oviiri sunddividendide eelnõu

Valitsus arutab 16. augusti istungil kaks nädalat varem päevakorrast välja arvatud Liisa Oviiri niinimetatud sunddividendide eelnõu, justiitsminister Urmas Reinsalu teeb valitsusele ettepaneku seda mitte toetada.

Eelnõu muudatused toovad justiitsministeeriumi sõnul kaasa ohte Eesti ettevõtlusmaastikule ja õiguskindlusele. Ministeerium märgib, et õiguskorras ei tohiks soodustada muudatusi, mis lihtsustavad või võimendavad kapitali väljumist ettevõtlusest, nagu seda võimaldavad eelnõus ette nähtud kohustuslike dividendide sätted, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Justiitsministeeriumi sõnul on juba ellu kutsutud ühinguõiguse revisjon, mille raames käsitlevad eksperdid ühe teemana ka vähemusosaluse ja enamusosaluse omajate tasakaalustatud kaitse teemat. Lisaks justiitsministeeriumile ei toeta eelnõu ka rahandus- ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Peagi riigikogust lahkuva sotsiaaldemokraadi Liisa Oviiri algatatud eelnõu kohaselt muudetakse dividendide maksmise korda ja lisatakse loetelu teabest, mille andmisest osanikule või aktsionärile ei tohi juhatus keelduda.

Eelnõu järgi antakse aktsionäridele ja osanikele õigus ühingust välja astuda, kui osanike või aktsionäride vaheliste suhete või otsuste tagajärjel on toimunud märkimisväärsed muudatused äriühingus. Samuti nähakse eelnõuga ette, et kui kohus on tunnistanud üldkoosoleku otsuse kehtetuks põhjusel, et selle poolt antud hääled on seaduse või põhikirjaga vastuolus, ei arvestata neid hääli üldkoosolekul esindatuse määramisel. Ühtlasi saavad eelnõu kohaselt osanikud ja aktsionärid nõuda nõude esitamise otsustamist ning selleks äriühingule esindaja määramist kohtu poolt.

Valitsus otsustas 2. augustil toimunud istungil 22 rahvasaadiku esitatud eelnõu mitte arutada.
Jaga:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes