11.01.2018 Neljapäev

Valitsus plaanib lihtsustada elektri suurtarbijatel otseliini rajamist

Valitsus plaanib 11. jaanuari istungil toetada elektrituruseaduse ja energiamajanduse seaduse muutmise eelnõu, millega leevendatakse otseliini rajamise kriteeriume, võimaldamaks suurtarbijatel kasutada soodsamalt elektrit.

Eelnõu kohaselt leevendatakse elektrijaama ja tarbija vahel otseliini rajamise kriteeriume. Muudatuste kohaselt saavad suurtarbijad võimaluse rajada kuni 6 kilomeetri pikkune otseliini. Seni saab otseliini rajada vaid tootjaga samale või sellega piirnevale kinnistule, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo,

Otseliini abil elektri tarbimine võib olla odavam kui kehtiv võrguteenuse hind. Valitsuse teatel ei too muudatus kaasa olulist mõju olemasolevate tarbijate elektri lõpphinnale ja muutus jääks alla 1 protsendi.

Seadusega sätestatakse ka täpsemad võrgutasude metoodika koostamise alused, mis tagab võrguettevõtjate investorite ja tarbijate makstavate võrgutasude suuruse õiguskindluse ning -selguse. Seni on seaduses puudunud detailsed kriteeriumid näiteks põhivara kulumi arvestusele, samuti võrguteenuse osutamisega mitteseotud kuludele, näiteks trahvid ja viivised, sponsorlus, kingitused ning annetused. Muudatuse eeskujuks on varem maagaasisektoris tehtud muudatus.

Riigi üldise energiatõhususkohustuse täitmisel võimaldatakse edaspidi arvesse võtta ka selliste juriidiliste isikute tehtud energiatõhususega seotud tegevusi, milles riigil on enamusotsustusõigus. Energiatõhususe direktiivi nõuete järgimiseks peab Eesti määrama aastateks 2014-2020 energiatõhususe eesmärgi, mis seisneb tarbijate kokkuhoitud energias.

Olemasolevate poliitikameetmetega on võimalik täita Eesti üldisest energiatõhususkohustusest 97 protsenti. Muudatuse tulemusel on näiteks võrguettevõtjatel võimalik teha lõpptarbijate juures energiasäästu saavutamisega seotud kulutusi ning investeeringuid kuni 1 protsendi ulatuses viimase kolme aasta keskmisest müügitulust.

Loobutakse mitmest tegevusloa nõudest, mis vähendavad ettevõtete halduskoormust ja sellega seoses ka riigieelarvesse riigilõivudest laekuvaid tulusid ligi 50 000 eurot aastas. Selleks et soodustada elektri väiketootmist 100-kilovatise kuni 200-kilovatise nimivõimsusega tootmisseadmetega, leevenevad väiketootjatele esitatavaid nõuded. Näiteks puudub neil edaspidi aktsia- või osakapitalinõue 31 950 eurot, mis võimaldab piiratud võimsusega seadmetega elektrit toota ka korteriühistutel.

Seadus on planeeritud jõustuma üldises korras. Tegevuslubade nõuete leevendamise ning kaotamisega seotud muudatused jõustuvad 2019. eelarveaastast.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes