TRK 1140x140 ee gif
02.11.2018 Reede

Riik plaanib alkoholiregistri lõpetamist

Riik plaanib muuta alkoholiseadust, eesmärgiga vähendada ettevõtete ja riigi halduskoormust. Näiteks soovitatakse kaotada ära riiklik alkoholiregister. Ülevaate plaanitavatest muudatustest teeb Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Keda muudatused mõjutavad?

Muudatused puudutavad kõiki ettevõtteid, kes on alkoholi käitlejad. Ehk nii tootjaid, maaletoojaid kui ka jae- ja hulgimüüjaid.  

Mis on muudatuste eesmärk?

Muudatuste eesmärgiks on vähendada ettevõtjate vajadust esitada topeltandmeid.

Mis on olulisemad muudatused?

  • Riiklik alkoholiregister on andmekogu Eestis toodetud ja Eestisse toimetatud alkoholist. Andmed, mis on kogutud alkoholiregistrisse, on olemas erineval kujul mitmes teises registris. Kuna alkoholiregistri andmete osas ei ole vajadust järelevalveasutustel, leitakse, et alkoholiregisti pidamine ei ole põhjendatud ning see tuleks lõpetada.
  • Seoses muutunud toidu käitlemise nõuetega, mille kohaselt toiduohutuse ja kvaliteedi tagab ning seda kontrollib käitleja, kes peab omama ja järgima toidu tehnilist kirjeldust, ei ole vaja katseprotokolli, mis tuleks seetõttu tunnistada kehtetuks.
  • Plaanitakse kaotada sätted, mis esitavad nõuded alkoholi saatedokumentidele impordil ja ekspordil. Alkoholi saatedokumentidel ei ole edaspidi nõutav registrikande numbri märkimine. Alles jääks aga nõue esitada partiitähis saatedokumendil, sest see lihtsustab toodete jälgitavust.
  • Kehtiva korra alusel peab alkoholi käitleja Eesti turul tegutsemiseks olema kantud mõlemasse registrisse (nii MTR-i kui ka RTSR-i). Kuivõrd alkoholi käitlejad on seaduse mõistes toidu käitlejad ning enamik alkoholi käitlejatest on samal ajal ka muu toidu käitlejad, peaksid nad majandustegevuse teatise esitama edaspidi MTR-i asemel RTRS-i.

Millal muudatused jõustuvad?

Praegu on tegemist väljatöötamise kavatsusega, millele peaks tuleval aastal järgneva eelnõu. Muudatused on kavatsetud jõustada 2020. aastal.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes