Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

10.05.2018 Neljapäev

Riigikogu võttis menetlusse mitmikkodakondsust võimaldava eelnõu

Riigikogu juhatus otsustas neljapäeval võtta menetlusse Reformierakonna fraktsiooni 9. mail algatatud kodakondsuse seaduse muutmise eelnõu, millega võimaldatakse mitmikkodakondsust.

Eelnõu näeb ette võimaldada mitmikkodakondsust Eesti kodanikele, kes on omandanud Eesti kodakondsuse sünniga. Eelnõuga nähakse ette ka Eesti kodakondsuse taastamise võimalus isikutele, kes omandasid Eesti kodakondsuse enne 1992. aasta 26. veebruari, kuid keda sunniti sellest loobuma või loeti Eesti kodakondsuse kaotanuks või sellest loobunuks, teatas riigikogu pressiesindaja.

Eesti põhiseaduse paragrahv 8 lõike 3 kohaselt ei tohi võtta sünniga omandatud Eesti kodakondsust. Seletuskirjas märgitakse, et seetõttu on käesoleval ajal olukord, kus sünnijärgsetel Eesti kodanikel on lisaks Eesti kodakondsusele ka muu riigi kodakondsus, kuigi kodakondsuse seadus seda keelab.

Eelnõus on veel rida ettepanekuid kodakondsuse seaduse täpsustamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes