29.10.2018 Esmaspäev

EVEA: valitsuse määruste muutmise pakett kahjustaks väikeettevõtteid

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) leiab, et mitmete valitsuse määruste muutmine seoses töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutumisega kahjustab jõustudes väikeste ja keskmiste ettevõtjate huve.

Kokku 15 määruse muutmise kohta märkis EVEA, et vastavalt Euroopa Liidu (EL) asutamislepingule tuleb hoiduda selliste haldus-, finants- ja õiguslike piirangute kehtestamisest, mis pidurdaksid väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete loomist ja arengut.

EVEA hinnangul asetavad mitmed kavandatavad regulatsioonid tööandjatele ebaproportsionaalselt suure koormuse, ei taga õigusselgust ning tekitavad põhjendamatuid või üle jõu käivaid kulutusi, seda eriti maapiirkondade või väikelinnade ettevõtetele.

Üle 90 protsendi Eesti tööandjatest on väikeettevõtted ning igasugune läbikaalumata muudatuste tegemine töösuhteid, töötervishoidu ja tööohutust reguleerivates õigusaktides halvendab oluliselt tööandjate majanduslikku võimekust.

Väikeettevõtete konkurentsivõime tagamiseks on väga oluline kiiresti ajakohastada kogu töösuhete ja tööohutuse regulatsioon ning sätestada eriti mikroettevõtetele vajalikud erisused, mitte tegeleda kosmeetiliste parandustega, märkis EVEA sotsiaalministeeriumile saadetud kirjas.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes