31.07.2017 Esmaspäev

Erisoodustuste muudatused alates 1. juuli 2017

Vahetult enne suvepuhkusele minemist võttis Riigikogu vastu tulumaksuseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, mis jõustub osaliselt 2017. aasta 1. augustist ja osaliselt 2018. aasta 1. jaanuarist. Kusjuures osa maksumaksjale soodsamaid muudatusi rakendatakse tagasiulatuvalt juba alates 1. juulist 2017.
Leinonen Estonia, advokaadibüroo
Leinonen Estonia, advokaadibüroo

Nii saab tööandaja sellega arvestada, et alates 1. juulist 2017 ei loeta erisoodustuseks enam järgmisi tööga seotud soodustusi.

  • Töötaja transport tööle ja koju.

Tööandja ettevõtlusega seotud kulutusi töölepingu alusel töötava töötaja transpordiks elu- ja töökoha vahel ei loeta erisoodustuseks, kui töötaja elukoht asub vähemalt 50 km kaugusel töökohast või kui tööandja korraldab transporti sõidukiga, millel on vähemalt kaheksa istekohta või bussiga liiklusseaduse tähenduses.

  • Osalusoptsioonide omandamine.

Osalusoptsioonide omandamist ei loeta erisoodustuseks, kui osalusoptisooni alusvara on osalus tööandjas või tööandjaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus, kui osalus omandatatakse mitte varem kui kolme aasta möödumisel osalusoptsiooni andmisest arvates.

  • Puudega töötajale abivahendite andmine.

Erisoodustuseks ei loeta puudega töötajale abivahendite andmiseks tehtud kulutusi 50% ulatuses talle selle aasta jooksul makstud sotsiaalmaksuga maksutud summast.

  • Töötaja majutuskulud.

Erisoodustuseks ei loeta tööandja ettevõtlusega seotud kulutusi töölepingu alusel töötava töötaja majutamiseks tehtavaid kulutusi, kui töötaja elukoht asub vähemalt 50 km kaugusel töökohast ja töötaja omandis ei ole töökohale lähemal asuvat eluasemena kasutatavat kinnisvara ning kulutused majutatava töötaja kohta on kuni 200 eurot kalendrikuus Tallinnas või Tartus. Mujal Eestis 100 eurot.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes