Neljapäev, 03 Märts 2022 11:16

Kas taksoarve võib kanda kuludesse?

Õppekeskuse õpetaja annab tunde linna eri osades ning kasutab nendeks sõitudeks taksot. Kas taksoarved võib kanda kuludesse? On see erisoodustus?

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Kolmapäev, 15 September 2021 11:16

Kulud välismaisele artistile

Ettevõtte juubeliürituseks plaanitakse kutsuda välismaine artist, kelle soovi kohaselt peab ettevõte tasuma ka lennupiletite ning majutuse kulud. Kas ettevõte saab arvestada neid kui ettevõtlusega seotud kulusid ja kas ettevõte tohib müüa ürituse pileteid, et kulusid katta?

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Neljapäev, 21 Jaanuar 2021 08:36

Luubi all on erisoodustus

Tulumaksuseadus (TuMS) § 48 lg 4 defineerib, et erisoodustus on igasugune kaup, teenus, loonustasu või rahaliselt hinnatav soodustus, mida antakse töötajale seoses töö- või teenistussuhtega, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga või pikaajalise lepingulise suhtega, olenemata erisoodustuse andmise ajast. Seega võiks öelda, et sisuliselt on tegemist töötaja tuluga, millelt tuleb tasuda nii tulu- kui sotsiaalmaks, kuid maksukohustus on pandud tööandjale.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Neljapäev, 12 November 2020 15:09

Mis on bussipilet?

Minu küsimus puudutab rahvusvahelisi vedusid tegevaid autojuhte. Reis lõppeb Tallinnas ja auto jäetakse sinna (sealt algab ka järgmine reis.) Juhi elukoht on Haapsalus (ettevõte on ka Haapsalus). Tallinnast Haapsallu ja hiljem uuesti Tallinna sõidab autojuht liinibussiga. Küsimus on järgmine. Kas bussipilet on komandeeringuga seotud kulu või kuulub see autojuhile kompenseerimise korral erisoodustusena maksustamisele nagu sõit töölt koju? 

Neljapäev, 25 Juuni 2020 12:51

Isikliku telefoni kasutamine

Minu töölepingus on kirjas, et tööandja kohustub kompenseerima isikliku telefoni kasutamise kulud 20 eurot kuus. Esialgu oligi see nii mõeldud, et lisaks palgale makstakse 20 eurot ilma kuluaruandeta, aga siis ütles raamatupidaja, et on vaja kuludokumenti ka. Minu küsimus on, kas siis on vaja esitada iga kuu kuluaruanne.