Neljapäev, 01 Märts 2018 11:10

Ülevaade 2018. aasta veebruari populaarsematest uudistest

Iga kuu koostatav TOP 5 aitab orienteeruda infovoolus ning teha kiiresti kindlaks veebikülje kasutajate seas kõige populaarsemad artiklid.
Iga kuu koostatav TOP 5 aitab orienteeruda infovoolus ning teha kiiresti kindlaks veebikülje kasutajate seas kõige populaarsemad artiklid.
RUP.ee veebiküljele lisandub pidevalt artikleid ja uudiseid. Iga kuu koostatav TOP 5 aitab orienteeruda selles infovoolus ning teha kiiresti kindlaks veebikülje kasutajate seas kõige populaarsemad artiklid.

Veebruar 2018

1. Töösuhte erakorraline lõpetamine

Töösuhete alustamine ja lõpetamine on tööelu igapäevane osa. Et mitte kulutada oma aega ja ressursse, tuleb tööleping lõpetada korrektselt ning kooskõlas kehtivate seadustega. Järgides seaduses sätestatud reegleid, on võimalik vältida pikki ja kulukaid vaidlusi.

2. Sotsiaalmaks 2018: minimaalne kohustus

2018. aastal peab tööandja oma töötaja eest iga kuu maksma sotsiaalmaksu vähemalt 155,1 eurot. See tööandja tasutava sotsiaalmaksu suurusele esitatav nõue puudutab ainult töölepingu alusel töötavaid töötajaid (edaspidi – töötajad või töötaja) ega laiene töövõtjatele ja juhatuse liikmetele.

3. Uuel aastal uued kohustused

Tulumaksuseaduse (edaspidi – TuMS) muudatusi on viimase poole aasta jooksul jõustunud palju. Osa muudatustest toob kaasa ka täiendava deklareerimiskohustuse, osa mitte. Artiklis keskendutakse eeskätt muudatustele, mis toovad kaasa täiendava deklareerimiskohustuse.

4. Riik kaotab ametnike majutuskulude alam- ja ülemmäärad

Valitsus arutas 31. jaanuari istungil ettepanekut kaotada ametnike lähetuste majutuskulude alam- ja ülemmäärad.

5. FIE sotsiaalmaksu avansilised maksed 2018. aastal

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) ettevõtlusest saadud tulu sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendriaasta, sest maksustatav ettevõtlustulu selgitatakse välja füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel üks kord aastas. Maksu- ja tolliamet teavitab 2018. aastal rakenduvatest FIE sotsiaalmaksu avansiliste maksete arvestuse muudatustest.

Jaga:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes