17.10.2017 Teisipäev

Ilmus ajakirja Raamatupidamisuudised oktoobrinumber (nr 6, 2017)!

Ilmus ajakirja Raamatupidamisuudised uus, 2017. aasta oktoobrinumber. Toimetus sai uued numbrid kätte ja peagi jõuavad need lugejateni!
Ilmus ajakirja Raamatupidamisuudised uus, 2017. aasta oktoobrinumber.
Ilmus ajakirja Raamatupidamisuudised uus, 2017. aasta oktoobrinumber.

Uues ajakirjanumbris kirjutame kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muudatustest, selgitades, mille poolest erinevad väljamaksed pensionilepingu alusel ja pensionifondide kaudu. Kasumi varjatud kujul – Eestis asuvatelt tütarettevõtetelt emaettevõtetele antud laenu näol – väljaviimise tõkestamiseks kehtestatud tulumaksuseaduse erisättest ja teistest muudatustest, samuti laenuandmist ja –võtmist reguleerivatest võlaõigusseaduse sätetest annab ülevaate juhtiv maksukonsultant Tõnis Jakob. Asjalikke nõuandeid kodulaenu võtjale jagab SEB erasegmendi müügijuht Evelin Tammearu. Vandeadvokaat Paul Künnap räägib aga sellest, mida peaks laenu andes või võttes silmas pidama ettevõtja, kelle töö pole seotud professionaalse laenuandmisega.

Eesti majanduse kasvuväljavaadete, hoogsa majanduskasvuga seotud riskide ning Eesti konkurentsivõime tõstmise võimaluste üle arutleb Luminori peaökonomist Tõnu Palm.

Veel käsitleme vastutust raamatupidamise korraldamise eest, selles ajakirjanumbris täpsemalt raamatupidaja tööõiguslikku vastutust. Ülevaate uue tolliseadusega kehtestatud muudatustest annab vandeadvokaat Jaak Siim. Veel saate lugeda sellest, mis muutub konfliktide lahendamise süsteemis seoses töövaidluse lahendamise seaduse kehtima hakkamisega.

Nagu tavaks, anname ka ülevaate uutest seadustest ja huvitavatest kohtulahenditest.

Sisukord

UUDISED

•    Eestist ja mujalt
•    Profiblogi

SEADUSED JA MÄÄRUSED

  • Ülevaade seadustest. Epp Lumiste
  • Uusi normatiivakte

AKTUAALNE

RAAMATUPIDAMINE

  • Finantsriskide juhtimine. Darja Roos
  • Juhatus ja raamatupidaja jagavad vastutust. Ene Ahas, Alo Pormeister

MAKSUD

PRAKTIKUM

  • Asjalikke nõuandeid kodulaenu võtjale. Evelin Tammearu

ÕIGUS

TÖÖSUHTED

  • Töövaidluse lahendamine muutub tõhusamaks. Lee Laanemäe

KOHTUPRAKTIKA

  • Näiline tehing ei päästa maksude tasumisest. Martina Proosa

MAJANDUS

  • Pärast tõusu võib tulla langus. Tõnu Palm

ÄRIKESKKOND

VARIA

  • Vali muusika. Malle Luik