Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Lühikokkuvõtted

Ettevõtjad, kelle maksustatav käive ei ületa piirmäära, ei pea end käibemaksukohustuslasena registreerima, kuid võivad seda teha, kui soovivad.
Maksu- ja tolliamet on läbi viinud mitmeid kampaaniaid, et kasvatada nii töötajate kui ka tööandjate teadlikkust ümbrikupalga maksmisega seonduvatest negatiivsetest tagajärgedest. Samuti on algatatud seadusemuudatusi (nt töötamise registri loomine), et…
Audiitorid täidavad ühiskondlikus rollijaotuses kriitilise tähtsusega ülesannet majanduskeskkonna usaldusväärsuse tagajate ja avalikkuse kindlustunde suurendajatena.
Töösuhetes kasutatakse tihti selliseid termineid nagu hea usu ja mõistlikkuse põhimõte, lojaalsus, mõistlik etteteatamistähtaeg, mõistlik hüvitis, vajalik hoolsus, tavaliselt makstav tasu. Vaatame, mida nende terminite all tuleks mõista ja millisel…
Riigikogu muutis 20. aprillil käibemaksuseaduse (KMS) sätteid, millega muutub muu hulgas piiriülese pikaajalise teenuse osutamisel käibe tekkimise aja määramine.
Erisoodustuste maksustamine on keerukamaid maksuprobleeme, sest erisoodustuse mõiste sõltub paljuski tõlgendamisest ning sisuliselt on tegu ühe kingituse liigiga, millel on teiste kingitustega võrreldes suurem maksukoormus.
Tuleva aasta 1. jaanuarist toimub era- ja avaliku sektori vaheline arveldamine ainult e-arvetega.
Pakendiaruandlust on Eestis peetud juba üle kümne aasta, kuid auditikogemus on märksa lühem – pakendiaruannete auditeerimiskohustus kehtib 2014. aastast. Lisaks jõustus tänavu tunduvalt kõrgem kohustusliku pakendiauditi piirmäär.
Juuni algul jõudis parlamendi menetlusse seaduseelnõu, millega muudetakse oluliselt raamatupidamise algdokumendile esitatavaid nõudeid ja kehtestatakse uus kord, mis toetab paberivaba raamatupidamise kasutamist.
Maksustamise kontekstis on dividendi mõiste toodud tulumaksuseaduse (edaspidi – TuMS) § 18 lõikes 2. Jagades selle punkti eeldusteks, saame järgmise tulemuse:
Riigikohus tegi hiljuti tähtsa otsuse (asjas nr 3-2-1-142-15) vahekohtute lahendite kohta, kinnitades, et kõik need lahendid peavad enne kohtutäiturile saatmist tavakohtus kinnituse saama.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes