Lühikokkuvõtted

Töösuhetes kasutatakse tihti selliseid termineid nagu hea usu ja mõistlikkuse põhimõte, lojaalsus, mõistlik etteteatamistähtaeg, mõistlik hüvitis, vajalik hoolsus, tavaliselt makstav tasu. Vaatame, mida nende terminite all tuleks mõista ja millisel…
Riigikogu muutis 20. aprillil käibemaksuseaduse (KMS) sätteid, millega muutub muu hulgas piiriülese pikaajalise teenuse osutamisel käibe tekkimise aja määramine.
Erisoodustuste maksustamine on keerukamaid maksuprobleeme, sest erisoodustuse mõiste sõltub paljuski tõlgendamisest ning sisuliselt on tegu ühe kingituse liigiga, millel on teiste kingitustega võrreldes suurem maksukoormus.
Tuleva aasta 1. jaanuarist toimub era- ja avaliku sektori vaheline arveldamine ainult e-arvetega.
Pakendiaruandlust on Eestis peetud juba üle kümne aasta, kuid auditikogemus on märksa lühem – pakendiaruannete auditeerimiskohustus kehtib 2014. aastast. Lisaks jõustus tänavu tunduvalt kõrgem kohustusliku pakendiauditi piirmäär.
Juuni algul jõudis parlamendi menetlusse seaduseelnõu, millega muudetakse oluliselt raamatupidamise algdokumendile esitatavaid nõudeid ja kehtestatakse uus kord, mis toetab paberivaba raamatupidamise kasutamist.
Maksustamise kontekstis on dividendi mõiste toodud tulumaksuseaduse (edaspidi – TuMS) § 18 lõikes 2. Jagades selle punkti eeldusteks, saame järgmise tulemuse:
Riigikohus tegi hiljuti tähtsa otsuse (asjas nr 3-2-1-142-15) vahekohtute lahendite kohta, kinnitades, et kõik need lahendid peavad enne kohtutäiturile saatmist tavakohtus kinnituse saama.
Raamatupidamise seaduse uuendamise tõttu on muutuse läbi teinud ka raamatupidamise toimkonna juhendid (RTJ), millest anname järgnevalt ülevaate.
Maikuust kehtib Euroopa Liidus uus tolliseadustik, mis ühtlustab järk-järgult tollitoimingud liidu sees, et ettevõtjaid koheldaks kõikjal liidus võrdselt ja kogu asjaajamine muutuks edaspidi paberivabaks.
Viimasel ajal ilmub meedias rohkelt materjale, kus räägitakse kui mitte ettevõtete massilisest migratsioonist Eestist Lätti, siis vähemalt sellisest suundumusest.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes