Lühikokkuvõtted

Käibemaksukohustuslaseks registreerimine ja käibemaksukohustuslase registrist kustutamine on põhjustanud mitmeid kohtuvaidlusi. Käsitleme seekord riigikohtu lahendeid nr 3-3-1-79-15 ja nr 3-3-1-10-16.
Eestis on uute riigihangete direktiivide ülevõtmine jõudnud lõpusirgele.
Me kõik tahame oma tööd teha nii, et jõuaksime töölt koju sama terve ja rõõmsana kui sinna läksime ning et õnnetust ei juhtuks meie enda ega töökaaslastega. Kahjuks läheb mõnikord…
Ettevõtjad, kelle maksustatav käive ei ületa piirmäära, ei pea end käibemaksukohustuslasena registreerima, kuid võivad seda teha, kui soovivad.
Maksu- ja tolliamet on läbi viinud mitmeid kampaaniaid, et kasvatada nii töötajate kui ka tööandjate teadlikkust ümbrikupalga maksmisega seonduvatest negatiivsetest tagajärgedest. Samuti on algatatud seadusemuudatusi (nt töötamise registri loomine), et…
Audiitorid täidavad ühiskondlikus rollijaotuses kriitilise tähtsusega ülesannet majanduskeskkonna usaldusväärsuse tagajate ja avalikkuse kindlustunde suurendajatena.
Töösuhetes kasutatakse tihti selliseid termineid nagu hea usu ja mõistlikkuse põhimõte, lojaalsus, mõistlik etteteatamistähtaeg, mõistlik hüvitis, vajalik hoolsus, tavaliselt makstav tasu. Vaatame, mida nende terminite all tuleks mõista ja millisel…
Riigikogu muutis 20. aprillil käibemaksuseaduse (KMS) sätteid, millega muutub muu hulgas piiriülese pikaajalise teenuse osutamisel käibe tekkimise aja määramine.
Erisoodustuste maksustamine on keerukamaid maksuprobleeme, sest erisoodustuse mõiste sõltub paljuski tõlgendamisest ning sisuliselt on tegu ühe kingituse liigiga, millel on teiste kingitustega võrreldes suurem maksukoormus.
Tuleva aasta 1. jaanuarist toimub era- ja avaliku sektori vaheline arveldamine ainult e-arvetega.
Pakendiaruandlust on Eestis peetud juba üle kümne aasta, kuid auditikogemus on märksa lühem – pakendiaruannete auditeerimiskohustus kehtib 2014. aastast. Lisaks jõustus tänavu tunduvalt kõrgem kohustusliku pakendiauditi piirmäär.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes