gif Company 930x140 ee

 

22.11.2016 Teisipäev

FIE – olla või mitte olla?

Jaak Siim, vandeadvokaat, partner
Jaak Siim, vandeadvokaat, partner Foto: LEADELL Pilv Advokaadibüroo

Erinevaid ettevõtlusvorme kaaluvale alustavale ettevõtjale mõjub ilmselt pelutavalt täieliku varalise vastutuse nõue, mis füüsilisest isikust ettevõtja tegevusega kaasneb.

Äriseadustiku § 78 näeb nimelt ette, et füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. Täielik varaline vastutus tähendab seda, et FIE-l tuleb ettevõtlusega seoses tekkivad kohustused täita enda vara arvelt, sõltumata sellest, kas seda isiku ettevõtluses kasutati või mitte. Vastutus laieneb niisiis nii ettevõtluses kasutatavale kui ka isiklikule varale.

Seega võivad halvad majandusotsused või lihtsalt üldine halvenev majanduskliima hoopis rohkem mõjutada FIE-na tegutsevat isikut kui näiteks osaühingu kaudu tegutseva isikut, ning tuua kaasa drastiliselt negatiivsed tagajärjed, kuni pankrotini välja.

Tuleb silmas pidada, et kui tegemist on abikaasade ühisvaraga, laieneb vastutus vaid FIE osale ühisvarast, mis hõlmab muu hulgas ettevõtluse kuludesse kantud vara.

FIE-l on õigus oma ettevõtlustulust maha arvata enda tehtud dokumentaalselt tõendatud kulutusi, kuigi kulutus võib olla tehtud abikaasade ühisvara arvelt ja soetatud vara kuulub ühisvara hulka. Sellisel juhul peab FIE kuludokumendil kulu tegijana näitama seda abikaasat, kes FIE-na tegutseb.

FIE vara pärimise korral tuleb arvestada tõsiasjaga, et pärimisseadusest tulenevalt lähevad pärandi vastuvõtmisega pärijale üle kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis oma olemuselt on lahutamatult seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna.

Sellest, kui populaarne on FIE ettevõtlusvorm praegu ja milliseks see võib kujuneda edaspidi, võib lugeda varsti ilmuvast ajakirja Raamatupidamisuudised nr 7, 2016. Paketi „Raamatupidamisuudised" saab praegu tulevaks aastaks tellida soodushinnaga. Jõulueelse kampaania kohta leiab täpsemat infot aadressilt http://rup.ee/tellimine

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes