18.12.2018 Teisipäev

Tähtsad muudatused maksukorralduses 2019

Maksuhalduril tekib võimalus kulude kokkuhoidu ja koormuse vähendamist silmas pidades koostada automaatseid haldusakte ja muid dokumente.

Jaak Siim, vandeadvokaat, partner
Jaak Siim, vandeadvokaat, partner Foto: LEADELL Pilv Advokaadibüroo

Meedias on üsna palju kajastatud tuleval aastal jõustuvat maksukorralduse seaduse (edaspidi – MKS) muudatust, mis näeb ette äriühingu juhatuse liikme kõrval ka ühingu tegeliku (faktilise) juhi vastutuse ühingu maksuvõla tasumise eest.amas nähakse valdavas osas 2019. aasta 1. jaanuaril jõustuva MKS-i muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega ette veel mitmeid muudatusi, mida on oluline teada nii ettevõtjal, raamatupidajal kui ka tavalisel füüsilisest isikust maksumaksjal.

Käesolevas artiklis antakse ülevaade neist olulisematest muudatustest peale tegeliku juhi vastutuse.

MKS-is sätestatud töötamise registri ehk TÖR-i andmete koosseisu regulatsioon muutub senisega võrreldes üldisemaks ning detailsemalt reguleeritakse andmete koosseisu Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määrusega nr 240 „«Maksukohustuslaste registri» asutamine ja registri pidamise põhimäärus„ (MKS-i § 254 lg 1).

Senise regulatsiooni muutmist põhjendatakse seaduseelnõu seletuskirjas sellega, et kuna praktikas on ilmnenud alatihti vajadus seaduses loetletud andmete koosseisu
muuta ja täiendada, siis parem on andmete koosseisuga seostuvat reguleerida valitsuse määrusega, sest selle muutmine on lihtsam ja kiirem.

Põhjalikumalt saab maksukorralduse seaduse muudatustest lugeda peagi ilmuvast RU 8. numbrist.

Telli pakett "RAAMATUPIDAMISUUDISED" 2019. aastaks soodushinnaga ja saad jõuludeks kingituse – selle aasta jõulunumbri (väärtusega 19 eurot) elektroonilisel kujul!

banner right tookuulutus