825x120 antikriis ee
Maksud ja raamatupidamine

Mõnes ettevõttes on nii raamatupidaja, personalijuht kui ka büroojuht, mõnes ainult esimene või teine ja kolmandas pole ühtegi nimetatuist. Õnneks ei ole õigusaktidega reguleeritud ametikohtadega kaasnevad ülesanded ning neid saab vastavalt vajadusele ise määrata, peaasi, et õigusaktidest tulenevad tööandja kohustused saavad täidetud. Nende ametikohtade vajadus ettevõttes sõltub erinevatest asjaoludest: kui ettevõttes on töötajaid väga vähe, ei ole tõenäoliselt eraldi personaliosakonda või personalijuhti vaja. Kui on olemas raamatupidaja, kelle töömaht võimaldab täita ka personalijuhi kohustusi, ei ole välistatud ka n-ö kaks- või isegi kolm-ühes-variant.

Esmaspäev, 13 Jaanuar 2020 14:55

Majandusaasta aruande koostamise meelespea

Taas on käes aeg valmistuda ettevõtte majandusaasta aruande koostamiseks. Teen kokkuvõtte majandusaasta aruande koostamise protsessist, sh annan ülevaate, milline info esitada raamatupidajale aegsasti, et majandusaasta aruande koostamine oleks sujuv ja selle esitamine ei viibiks.

Uued isikuandmete kaitse reeglid jõustusid 25. mail 2018. Raamatupidamisteenust osutavatele ettevõtetele kaasnevad sellega lisakohustused, näiteks isikuandmete töötlemise kohta ülevaate koostamine. Samuti tuleb raamatupidamisteenust osutavatel ettevõtetel hinnata, kas nad peavad määrama andmekaitsespetsialisti.
Teisipäev, 18 Detsember 2018 11:35

Tähtsad muudatused maksukorralduses 2019

Maksuhalduril tekib võimalus kulude kokkuhoidu ja koormuse vähendamist silmas pidades koostada automaatseid haldusakte ja muid dokumente.

Teisipäev, 18 Detsember 2018 10:58

Tähtsad muudatused maksukorralduses 2019

Maksuhalduril tekib võimalus kulude kokkuhoidu ja koormuse vähendamist silmas pidades koostada automaatseid haldusakte ja muid dokumente.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes