19.05.2016 Neljapäev

Jõustus Euroopa Liidu uus tolliseadustik

Maikuust kehtib Euroopa Liidus uus tolliseadustik, mis ühtlustab järk-järgult tollitoimingud liidu sees, et ettevõtjaid koheldaks kõikjal liidus võrdselt ja kogu asjaajamine muutuks edaspidi paberivabaks.

Piret Liira, tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna peaspetsialist
Piret Liira, tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna peaspetsialist Foto: Rahandusministeerium

Elektrooniline keskkond luuakse järk-järgult aastaks 2020 ning aastatel 2016–2020 saab teatud tollitoiminguid veel teha senise korra järgi.

Eestis siiani kehtinud tolliformaalsused ei erine paljudes küsimustes sisuliselt uuest liidu tolliõigusest. Ettevalmistamisel on veel Eesti tolliseaduse muudatused, kust jäetakse välja liidu õigusaktides reguleeritud teemad. Uus seadus peaks jõustuma tänavu 1. detsembril. Tolliseaduse alusel kehtestatud tagatiste arvutamise korra ja sisenemisformaalsuste korra muudatused jõustusid aga juba 1. mail.

Ettevõtjaid mõjutavadki kõige rohkem tollitagatiste regulatsiooni muudatused, teatud tolliprotseduuride asendumine Euroopa Liidu korraga ning uued tähtajad ja piirmäärad.

Volitatud ettevõtja on kuldklient

Uus tolliseadustik paneb varasemast enam rõhku ettevõtja usaldusväärsusele. Tolliload ja -soodustused antakse ainult ettevõtjatele, kes vastavad kindlatele usaldusväärsuse kriteeriumidele.

Volitatud ettevõtja (AEO) luba annab senisest enam eeliseid kogu liidu territooriumil: lihtsamaks muutub lubade taotlemine, vähenevad tagatise määrad või vabastatakse nad tagatise esitamisest üldse. AEO sertifikaadiga ettevõtjate kaupa ja dokumente kontrollitakse harvem, ja see kõik on vaid väike osa AEO-dele ettenähtud tollisoodustuste paketist.

AEO on justkui tolli kuldklient, kelle soovidega arvestatakse esmajärjekorras.

Tolliseadustiku üheks kõige uuenduslikumaks sammuks peetakse keskse tollivormistuse rakendamist. Keskse tollivormistuse võimalus tähendab seda, et tollideklaratsioon esitatakse kauba kohta, mis asub teises liikmesriigis, kus toll viib vajadusel läbi ka kontrolli.

Uuest tolliseadustiku antud võimalustest ja nõuetest saate põhjalikumalt lugeda äsja ilmunud ajakirjast Raamatupidamisuudised nr 3, 2016. Kui te pole veel jõudnud ajakirja tellida, saate seda teha eriti headel tingimustel - kuni 27. maini on pakett "Raamatupidamisuudised" 20% allahindlusega! Vaata täpsemalt www.rup.ee/tellimine