23.11.2017 Neljapäev

Investorite kaitse muutub tugevamaks

3. jaanuarist 2018 rakenduvad Eestis ja kogu Euroopa Liidus (edaspidi – EL) finantsinstrumentide turgude direktiivi 2014/65/EL (edaspidi – MiFID2) nõuded. MiFID2 on 2007. a rakendunud finantsinstrumentide turgude direktiivi (2004/39/EÜ, Markets in Financial Instruments Directive, MiFID1) ümber sõnastatud ja täiendatud versioon. MiFID2 nõuete ülevõtmiseks on rahandusministeeriumis ette valmistatud väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu.
Eha Rudi, väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu koostaja ja seletuskirja autor
Eha Rudi, väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu koostaja ja seletuskirja autor

MiFID-i laiem eesmärk on edendada EL-i liikmesriikides finantsturgude toimimist, integratsiooni ja konkurentsi. Kehtivate nõuete täiendamise vajadus tekkis viimase globaalse finantskriisi käigus. Näiteks tõusis finantskriisi põhjuste analüüsimisel esile asjaolu, et investorite teadmatus oli nõrgim lüli, mis lubas turu „vereringesse“ eriti „toksilisi“ riske. Kui varem eeldati, et asjatundlikud kliendid suudavad ise enda huve kaitsta, siis kriisi ajal ei olnud aktiivsematel turgudel ebatavaline, et maksejõuetuks muutusid ka mõned kohalikud omavalitsused. Seega jäi ka igati professionaalsetel klientidel puudu spetsiifilistest teadmistest, et mõista nende omandatud väärtpaberite varjatud omadusi ja riske. Investorid kandsid turgude langedes suuri kahjumeid, ja nende lahkumine turult võimendas kriisi mõju pikka aega. Seepärast on Euroopa Komisjoni finantsturge puudutavad eelnõud pärast viimase finantskriisi puhkemist keskendunud investorite usalduse taastamisele ja kriisi põhjuste likvideerimisele. Muu hulgas on fookuses teenuseosutaja ja tema kliendi vahelise huvide konflikti vältimine ning asjakohane ja tõhus investorite kaitse, mis kuuluvad MiFID-i aluspõhimõtete hulka.

Artiklit saate täismahus lugeda äsja ilmunud Raamatupidamisuudiste novembrinumbrist.

Kui Te pole veel jõudnud Raamatupidamisuudiseid tellida, saate seda teha SIIT

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes