21.08.2013 Kolmapäev

Mida tohib KÜ ette võtta probleemsete liikmetega?

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Tatjana Kalin, jurist, Emirlin Consult
Tatjana Kalin, jurist, Emirlin Consult Foto: Tatjana Kalin

Vastavalt korteriomandiseaduse § 14 lg 1 sätetele, kui korteriomanik on korduvalt rikkunud teise korteriomaniku suhtes oma kohustusi ja kui korteriomanikud ei pea tema ühisusse kuulumist enam võimalikuks, võivad nad nõuda, et ta oma korteriomandi võõrandab.

Võõrandamisnõude võib eelkõige esitada, kui korteriomanik:

1) on korduvalt jätnud täitmata alljärgnevad kohustused:

  • hoidma korteriomandi reaalosa korras ning seda ja kaasomandi eset kasutades hoiduma tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud;
  • taluma eelnimetatud mõjusid;
  • võimaldama korteriomandi reaalosa kasutada teistel isikutel, kui see on vajalik kaasomandi eseme korrashoiuks.

Seeläbi tekkinud kahju tuleb omanikule hüvitada.

2) on vähemalt kuue kuu majanduskulude tasumisega viivitanud üle kolme kuu.

3) häirib oma tegevusega oluliselt teiste korteriomandite kasutamist.

Otsuse nimetatud nõude esitamise üle otsustavad korteriomanikud häälteenamuse alusel.

Kui kohustust rikkunud korteriomanik omandit ei võõranda, otsustab võõrandamise kohus vähemalt ühe korteriomaniku hagi või kaasomandi eseme valitseja hagi alusel. Otsust tehes lähtub kohus võõrandamisnõude aluseks olevatest asjaoludest.

Eespool nimetatu põhjal tuleb korteriomandi sundvõõrandamise küsimusse läheneda õiguslikust vaatenurgast lähtudes ülimalt asjatundlikult ning hagi esitaja käsutuses peavad olema ümberlükkamatud tõendid korteriomaniku poolt temale pandud kohustuste rikkumise kohta.

Tatjana Kalin,
jurist, PhD,
Emirlin Consult

Lisainfo

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes