TRK 1140x140 ee gif
23.07.2012 Esmaspäev

Korteriühistu juhatuse ametist tagandamine

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Tatjana Kalin, jurist, Emirlin Consult
Tatjana Kalin, jurist, Emirlin Consult Tatjana Kalin

Kui korteriühistu juhatus ei tule temale pandud kohustustega toime, on korteriühistu liikmetel õigus välja tulla algatusega ühistu erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks, mille päevakord näeb ette ühistu juhatuse tegevliikmete tagasikutsumist ning uute juhatuse liikmete valimist.

Nimetatud protseduuri elluviimiseks peab initsiatiivrühm, millesse kuulub vähemalt 1/10 ühistu liikmetest (kui ühistu põhikirjaga ei ole ette nähtud väiksema esindatuse nõuet) esitama juhatusele kirjalikus vormis avalduse erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta.

Avalduses tuleb ära tuua erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjus ja päevakord ning avaldusele tuleb lisada initsiatiivrühma liikmete nimekiri (initsiatiivrühma võivad kuuluda ainult korteriühistu liikmed).

Korteriühistu juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma seaduses või põhikirjaga ettenähtud juhtudel ja korras, samuti siis, kui ühingu huvid seda nõuavad. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega, mis tähendab, et kui korteriühistu juhatus keeldub erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumast, siis initsiatiivrühm kutsub erakorralise üldkoosoleku kokku iseseisvalt vastavalt ühistu põhikirja ning mittetulundusühingute seaduse sätetele.

Tatjana Kalin,
jurist, PhD,
Emirlin Consult

Lisainfo

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes