Küsimused-vastused: Õigus

Praktikas võib füüsilisest isikust korteriomaniku maksukoormuse planeerimiseks kasutada peamiselt kahte varianti.

Riigikohus jättis kolmapäeval rahuldamata viie korteriomaniku kaebused maksuteadete peale, millega nõuti maamaksu korteri juurde kuuluva äri- ja sotsiaalmaa eest, leides, et koduomaniku maamaksuvabastus ei laiene äri- ja sotsiaalmaale.  

Korteriomanik on kohustatud maksma korteriühistule korteriomandi majandamiskulusid ja muid makseid. Juhul kui korteriomanik seda kohustust nõuetekohaselt ei täida pöörduvad ühistud korteriomaniku vastu võlanõudega kohtusse. Mis saab aga siis kui võlgnikust korteriomanik korteri võõrandab või võlgniku korteri müüb kohtutäitur täitemenetluse korras?

Teisipäev, 03 Veebruar 2015 15:39

Korteri võõrandamise nõude esitamine

Praktikas on tõusetunud küsimus, kuidas toimub korteriomanikule nõude esitamine, et ta temale kuuluva korteriomandi võõrandaks.

Hiljuti räägiti meedias aegunud elektrisüsteemiga majadest, mille elektrisüsteemi peab lähima 2 aasta jooksul välja vahetama juhul kui Elektrilevi muudab võrgueeskirja.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes