14.04.2020 Teisipäev

Konfidentsiaalsus töösuhetes ja -lepingus

Töölepingulistes suhetes peab tööandja konfidentsiaalse informatsiooni tööandja täpselt defineerima, see tähendab, et töötajale peab olema selgelt ära tuntav, missugune informatsioon on kaitstud konfidentsiaalsuskohustusega ning missugune mitte.

Kristjan Aava, vandeadvokaat, advokaadibüroo Paas&Partnerid
Kristjan Aava, vandeadvokaat, advokaadibüroo Paas&Partnerid Foto: Erakogu

Konfidentsiaalsuskohustuse üldised põhimõtted

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 22 sätestab, et tööandja võib töölepingu sõlmimisel määrata, millise teabe osas kehtib töötajal tootmis- või ärisaladuse hoidmise kohustus, seejuures võivad pooled kokku leppida ka selles, et saladuse hoidmise kohustuse rikkumise korral võib tööandjal olla õigus nõuda töötajalt leppetrahvi ning nõuda kahju hüvitamist osas, mida leppetrahv ei katnud.

Lisaks eeltoodule võib saladuse hoidmise kohustuse rikkumine tuua kaasa töölepingu erakorralise ülesütlemise tööandja poolt TLS § 88 lg 1 p 8 alusel, mistõttu on oluline konfidentsiaalsuskohustust järgida töölepingu täitmisel. Võimalike...

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes