gif Company 930x140 ee

 

Sellest osast leiate te kohustusliku kogumispensioni makse teemalisi materjale. Siin esitatud artiklid ja juhendid on koostatud maksukonsultantide, Maksu- ja Tolliameti ning teiste riigi- ja eraorganisatsioonide spetsialistide poolt. Sellel lehel ei ole maksuarvestuse, maksuõiguse ega seadusandluse uudiseid (neid leiate siit), siin avaldatakse ainult need kohustusliku kogumispensioni makse artiklid, mis ei kaota aja möödudes oma aktuaalsust raamatupidajate, pearaamatupidajate, finantsistide ning kõigi teiste jaoks, kellele pakub huvi maksude teema.

Kohustusliku kogumispensioni makse on II samba pensioni sihtotstarbeliseks rahastamiseks kogumispensionide seadusega (KoPS) kehtestatud sotsiaalkindlustusmakse. Maksu- ja tolliamet annab ülevaate, kes…
Kuni 2013. aasta 15. septembrini oli inimestel võimalus esitada soovi korral avaldus kogumispensioni makse omapoolse osa suurendamiseks 2%-lt 3%-le aastatel…
Fondivalitsejad teevad aktiivset reklaami, et II sambaga liitunud inimesed suurendaksid oma palgast pensionifondi minevaid sissemakseid aastateks 2014–2017.
2013. aasta 15. maist kuni 15. septembrini on kohustatud isikul kogumispensionide seaduse (KoPS) § 672 sätestatud tingimustel õigus esitada kontohaldurile…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes