Kohustusliku kogumispensioni maksest

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Kohustusliku kogumispensioni makse on II samba pensioni sihtotstarbeliseks rahastamiseks kogumispensionide seadusega (edaspidi KoPS-iga) kehtestatud sotsiaalkindlustusmakse (edaspidi makse). Makse kohta rakendatakse maksukorralduse seaduses maksu kohta sätestatut. Maksu- ja Tolliamet kontrollib makse tasumise õigsust, määrab vajadusel tasumisele kuuluva maksesumma, nõuab selle sisse maksukorralduse seaduses sätestatud korras ning rakendab kohustuste täitmisele sundimiseks seadusega lubatud sunnivahendeid. 

Kohustuslikus kogumispensionis ei osale mitte kõik töötajad, vaid ainult teatud ring makse maksjaid. KoPS-i mõistes on makse maksjaks kohustatud isik.

Kohustatud isikuid võib liigendada kaheks grupiks:

 • kohustuslikus korras liitujad
 • vabatahtlikus korras liitujad

  Makset on kohustatud maksma residendist füüsiline isik (tulumaksuseaduse § 6 lg 1 mõistes) tingimusel, et:
 • isiku eest on sotsiaalmaksu maksja kohustatud maksma sotsiaalmaksu või ta (FIE) maksab enda eest sotsiaalmaksu
 • isikul on tekkinud kohustus tasuda makset KoPS-i §-s 7 sätestatud tasudelt

  Makse tasumise kohustus tekib kohustatud isiku 18-aastaseks saamisele järgneva aasta 1. jaanuaril (kohustuslikult liituja). Kohustatud isikul, kes on sündinud 1983. aastal, tekkis kohustus tasuda makset alates 2002. aasta 1. juulist. Enne 1983. aasta 1. jaanuari sündinud isikutel on õigus ja kohustus maksta makset, kui nad on esitanud valikuavalduse hiljemalt KoPS-i §-s 66 sätestatud kuupäevaks (vabatahtlikult liitujad).

  Makse tasumise kohustus lõpeb kohustatud isiku avaldusega kogumispensioni väljamaksete saamiseks.
  Kuna makse tasumine toimub makse kinnipidamise teel tuluallika juures, siis peab makse kinnipidaja kontrollima, kas isik, kellele ta teeb sotsiaalmaksuga maksustatavaid väljamakseid, on kohustatud isik. Makset on kohustatud kinni pidama need isikud, kellel on kohustus maksta sotsiaalmaksu ehk kõik Eestis tegutsevad tööandjad. Makse (kinnipidamise) määr on 2% maksustatavatelt tasudelt. Kinnipeetud maksed kantakse üle Maksu- ja Tolliameti pangakontole väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Maksu- ja Tolliamet edastab vastava makse (2%) 15 tööpäeva jooksul Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja pangakontole. 4%, mida lisatakse töötaja enda maksele tasutava sotsiaalmaksu arvelt, arvutab Maksu- ja Tolliamet ise ning edastab samuti nimetatud pangakontole.

  Füüsilisest isikust ettevõtjast kohustatud isik tasub kohustusliku kogumispensioni makset alates 2004. aasta ettevõtlustulult.

  Vanemahüvitist saava kohustatud isiku eest eraldatakse riigieelarve vahenditest 1% (iga sündinud lapse kohta) vanemahüvitise summalt kohustusliku pensionifondi täiendavate sissemaksete tegemiseks. Täiendava sissemakse suuruse arvutab välja ning kannab Maksu- ja Tolliametile üle Sotsiaalkindlustusamet, kes arvestab ja maksab vanemahüvitist.

 • Jäta kommentaar

  Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


  Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes