16.12.2010 Neljapäev

Muudatused kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra rakendamisel alates 1. jaanuarist 2011 Esile tõstetud

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)

Riigikogu võttis 25. novembril 2010 vastu käibemaksuseaduse muutmise seaduse, millega on muuhulgas muudetud kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra (edaspidi erikord) rakendamise sätteid (KMS § 44).

Põhimõtteline muudatus võrreldes kuni 31. detsember 2010 kehtiva korraga seisneb selles, et erikorda võivad rakendada kõik käibemaksukohustuslased:

 • kelle maksustatav käive ei ületanud eelmisel kalendriaastal ega jooksva kalendriaasta algusest arvates 200 000 eurot.

Nimetatud piirmäära arvestust peab maksukohustuslane kassapõhiselt ja arvesse ei võeta põhivara võõrandamist ja kinnisasja juhuslikku kaubana võõrandamist.

Käibe tekkimise aja põhimõte erikorra rakendamisel ei muutu, s.t:

 • käive on tekkinud kauba või teenuse saajalt makse laekumisel või
 • kui võõrandatud kauba või osutatud teenuse eest ei ole kauba lähetamisele või kättesaadavaks tegemisele või teenuse osutamisele järgnenud kahe kalendrikuu jooksul tasutud, on käibe tekkimise ajaks kauba lähetamisele või kättesaadavaks tegemisele või teenuse osutamisele järgneva kolmanda kalendrikuu esimene päev.

Näide:
Kui jaanuaris lähetatud kauba eest ei ole tasutud veebruari- ja märtsikuu jooksul, siis on käibe tekkimise ajaks 1. aprill ja deklareerimisele kuulub käive aprillikuu kohta esitataval KMD-l tähtajaga 20. mai.

Sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus tekib ettevõtluses maksustatava käibe tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse eest

 • täielikul tasumisel;
 • osalisel tasumisel tasutud osas;
 • tasumata jätmisel sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus puudub.

Erikorda rakendaval maksukohustuslasel ei ole õigust kassapõhist käibemaksuarvestust rakendada järgmiste tehingute ja toimingute korral (KMS § 44 lg 11):

 • kauba import;
 • kauba ühendusesisene käive ja ühendusesisene soetus;
 • teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele KMS § 10 lõike 4 punktis 9 nimetatud sellise teenuse osutamine, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti;
 • ettevõtlusega tegelevalt välisriigi isikult sellise teenuse saamine, mille käibe tekkimise koht on Eesti;
 • käive, kauba soetamine ja teenuse saamine, kui kauba või teenuse eest tasumine toimub lepingu, näiteks liisingulepingu alusel kauba lähetamisele või teenuse osutamisele järgneva pikema perioodi jooksul kui kolm kalendrikuud (nt pikaajalised liisingulepingud, rendilepingud ja ka järelmaksuga müük).

Olulise muudatusena lisandub erikorda rakendavale maksukohustuslasele kohustus:

 • esitada käibedeklaratsiooni lisa vorm KMD INF1

Vormil kajastatakse andmed väljastatud ja saadud arvete kohta, mis on käibedeklaratsioonil (KMD) deklareerimata, s.t arved, millel kajastatud tehingutelt arvestatud käibemaksu deklareerimise kohustus või sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus on hilisemal maksustamisperioodil, kuna arved on osaliselt või täielikult laekumata/tasumata. 

KMD INF1 vorm koosneb A ja B osast:

A osa: müügiarved, mille eest on ostjalt raha osaliselt või täielikult laekumata;
B osa: ostuarved, mille eest on müüjale raha osaliselt või täielikult tasumata.

Vormil ei kajastata arve andmeid, kui arve on

 • täielikult laekunud/tasutud; 
 • esitatud üksnes maksuvaba käibe kohta; 
 • esitatud üksnes tehingu või toimingu kohta, mille korral kassapõhist käibemaksuarvestust ei rakendata vastavalt KMS § 44 lõikele 11.

Esitamise tähtaeg:
Vorm esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks maksustamisperioodi viimase kuupäeva seisuga kas

 • elektrooniliselt e-maksuametis/e-tollis;
 • paberkandjal.

Vorm esitatakse ka juhul kui maksustamisperioodis laekumata müügiarveid või tasumata ostuarveid ei ole (esitatakse nullidega).

Füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE), kes rakendas erikorda enne 1. jaanuari 2011
Kui FIE, kes on kuni 31. detsember 2010 kehtiva korra alusel teavitanud maksuhaldurit erikorra rakendamisest ja soovib sama arvestuse korda jätkata ka 1. jaanuarist 2011, siis uut teavitust esitama ei pea, välja arvatud juhul kui maksukohustuslase maksustatav käive ületab 2010. aasta algusest arvates 200 000 eurot.

Kui FIE maksustatav käive ületab 2010. aasta algusest arvates 200 000 eurot (arvesse ei võeta põhivara võõrandamist ja kinnisasja juhuslikku kaubana võõrandamist), on FIE-l kohustus alates 1. jaanuarist 2011:

 • kassapõhisest käibemaksuarvestusest loobuda ning
 • rakendada käibemaksu arvestamisel üldkorda (tekkepõhist käibemaksuarvestust) ja
 • teavitada sellest maksuhaldurit hiljemalt esimesel tekkepõhisel käibemaksuarvestamise maksustamisperioodil ehk siis 2011. aasta jaanuarikuu jooksul kirjalikult kas

                 o       allkirjastatuna paberkandjal,

                 o       e-maksuametis/e-tollis oleva lingi “Teated MTA-le” kaudu või

                 o       e-posti teel

Juhime tähelepanu, et erikorra rakendamise jätkamisel võib raamatupidamisprogrammide kasutamisega seoses tekkida vajadus muudatuste tegemiseks ka raamatupidamisprogrammides.

Täiendavat informatsiooni ja abi saab:

 • käibemaksu infotelefonilt 880 0813 (maksustamist puudutavad sisulised küsimused);
 • e-maksuameti/e-tolli infotelefonilt 880 0815 (abi e-maksuametis/e-tollis KMD INF1 esitamisel);
 • Maksu- ja Tolliameti kodulehelt (http://www.emta.ee)

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes