21.06.2010 Esmaspäev

Küsimused ja vastused, mis on seotud 1. juulil 2009. a rakenduva käibemaksumäära tõusuga 20 protsendile.

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)


1. Millist käibemaksumäära tuleb rakendada, kui leping kauba müügi või teenuse osutamise kohta on sõlmitud enne 1. juulit 2009.a ning hinna kujundamisel on arvestatud 18%lise käibemaksumääraga?
Rakendada tuleb käibemaksumäära, mis kehtib käibe toimumise ajal. Seega, kui käibe toimumise aeg on pärast 30. juunit 2009. a tuleb rakendada käibemaksumäära 20%, sõltumata asjaolust, et leping on sõlmitud enne 1. juulit 2009. a ning et lepingus on arvestatud lepingu sõlmimise ajal kehtinud 18%lise määraga.

2. Millist käibemaksumäära tuleb rakendada, kui kaup lähetatakse või teenus osutatakse enne 1. juulit 2009. a, kuid arve kauba või teenuse kohta esitatakse 1. juulil või hiljem?
Käibemaksuseaduse kohaselt rakendatakse käibemaksumäära, mis kehtib käibe toimumise ajal. Käive on toimunud, kui kaup on ostjale lähetatud või kättesaadavaks tehtud või kauba eest on tasutud. Seega, kui kaup lähetati enne 1. juulit 2009. a, siis rakendatakse käibemaksumäära 18 %, sõltumata asjaolust, et arve väljastatakse juulis. Sama põhimõte kehtib ka teenuste osas.

3. Kuidas toimub käibemaksuarvestus juhul, kui kauba või teenuse eest tehakse osaline ettemaks juunis, kuid kaup lähetatakse või teenus osutatakse juulis?
Üheks käibe toimumise ajaks on raha laekumine. Kui kauba või teenuse eest makstakse osaliselt, on käive toimunud makstud osa ulatuses. Näiteks, kui kauba maksumus ilma käibemaksuta on 10 000 krooni ning kauba eest tasutakse ettemaksuna juunis 3 000 krooni ning kaup lähetatakse juulis, siis juunis on käive toimunud 3 000 krooni ulatuses, mida maksustatakse 18 % määraga ning juulis on käive toimunud 7 000 krooni ulatuses, mida maksustatakse 20 % määraga.

4. Kuidas tuleb käibemaksuga maksustada perioodiliselt osutatavat teenust, näiteks kui arve esitatakse perioodi eest 15. juuni – 15. juuli 2009? Kas saab esitada eraldi arve teenuse eest mis osutati 15. juunist kuni 30 juunini ning 1. juulist kuni 15 juulini ?
Regulaarselt osutatava teenuse puhul loetakse teenus osutatuks, mil lõpeb ajavahemik, mille kohta arve esitatakse. Antud juhul tuleb vaadata, millal toimus teenuse eest tasumine. Kui teenuse eest tasuti juunis, siis rakendatakse 18 %list  maksumäära,  kui tasutakse juulis, siis on maksumäär 20 %. Juhul kui teenuse müüja ja ostja lepivad kokku, et arve esitatakse eraldi perioodi eest 15 juuni - 30. juuni ning  1 juuli kuni 15. juuli ning teenuse eest tasutakse juulis, maksustatakse juunikuus osutatud teenust 18 %lise määraga ning juulis osutatud teenust 20 %lise määraga.

5. Kaup lähetati juunis, kuid kaup ei vastanud nõutud kvaliteedile ning seetõttu esitatakse  kreeditarve augustis. Millist maksumäära rakendatakse kreeditarve tegemisel ning kuidas kajastatakse muudatus käibedeklaratsioonis?
Kreeditarve tegemisel rakendatakse maksumäära, mis kehtis käibe toimumise ajal, seega kasutatakse juunis kehtivat käibemaksumäära, milleks on 18%. Kui kreeditarve esitatakse pärast kauba või teenuse käibe tekkimise maksustamisperioodi kohta käibedeklaratsiooni esitamist, kajastab nii müüja kui ka ostja sellest tulenevad muudatused kreeditarve esitamise maksustamisperioodi kohta esitatavas käibedeklaratsioonis. Seega, antud juhul tuleb muudatused kajastada augustikuu kohta esitatavas käibedeklaratsioonis. Kui üldjuhul kreeditarve esitamisest tingitud käibe muudatus kajastatakse käibedeklaratsioonis lahtris 1, siis antud juhul maksumäära muutmisest tingituna kajastab müüja  käibemaksusumma muudatuse täpsustuste lahtris 11. Ostja kajastab sisendkäibemaksu muudatuse üldkorra kohaselt lahtris 5.


Küsimused ja vastused, mis on seotud  riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse rakendamise seadusega.


1. Millist maksumäära rakendab füüsilisest isikust ettevõtja, kes arvestab käibemaksu kassapõhiselt vastavalt käibemaksuseaduse paragrahvis 44 sätestatud erikorrale, kui ta osutas teenust ning väljastas arve 2009. aasta juunis, mille eest tasutakse septembris.
Ülalnimetatud seaduse § 5 kohaselt võib erikorda rakendav füüsilisest isikust ettevõtja arvestada käibemaksu 18% juhul, kui kaup lähetati või  tehti kättesaadavaks või teenus osutati enne 2009. aasta 1. juulit. Seega võib rakendada teenuse käibele käibemaksumäära 18%, kusjuures tasumisele kuuluv käibemaks kajastatakse septembrikuu  käibedeklaratsiooni lahtris 10 („täpsustused“). Nimetatud käivet ei deklareerita käibedeklaratsiooni lahtris 1, kuna seal kajastatakse vaid käive, mida maksustatakse maksumääraga 20%.

2. Kuidas käibemaksu arvestatakse, kui erikorda rakendav füüsilisest isikust ettevõtja lähetas kauba ning väljastas arve mais ning ostja jättis selle eest tasumata.
Ülalnimetatud seaduse § 5 kohaselt võib erikorda rakendav füüsilisest isikust ettevõtja rakendada käibemaksumäära 18% juhul, kui kaup lähetati või tehti kättesaadavaks ning arve esitati enne 1. juulit 2009. Käibemaksuseaduse § 44 lõike 4 kohaselt kui kauba või teenuse eest ei tasuta kauba lähetamise või kättesaadavaks tegemisele või teenuse osutamisele järgnenud kahe maksustamisperioodi jooksul, siis loetakse käibe toimumise ajaks kolmanda maksustamisperioodi esimene päev. Seega maikuus lähetatud kaupa tuleb deklareerida hiljemalt augustikuu käibedeklaratsioonil, kusjuures võib rakendada 18%list maksumäära. Käibemaks tuleb sel juhul deklareerida käibedeklaratsiooni lahtris 10 („täpsustused“).

3. Teenust osutati 2009. aasta 5. märtsist kuni 2009 aasta 12. detsembrini. Teenuse eest  eitati arve ja tasuti  pärast teenuse kätte saamist. Kuidas antud juhul arvestada käibemaksu?
Ülalnimetatud seaduse § 1 kohaselt võib teenuse puhul, mille  osutamine kestab kauem kui üks maksustamisperiood, arvestada käibemaksu maksumääras 18% kuni 2009. aasta 30. juunini osutatud teenuste eest. Nimetatud maksumäära saab rakendada juhul, kui teenuse eest arve on väljastatud hiljemalt 31. detsembril 2009. Seega kui arvel märgitakse teenuse maksumus 5. märtsist kuni 30. juunini eraldi, võib sellel perioodil osutatud teenuse osa maksustada maksumääraga 18%. Käibemaks, mis on arvestatud käibelt 18% määraga, tuleb deklareerida käibedeklaratsiooni lahtris 10 („täpsustused“).

EMTA

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes