14.02.2011 Esmaspäev

Kokkuvõte teenuste käibe tekkimise koha määratlemisest ning VD aruandel deklareerimisest

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)

http://www.sxc.hu/ Maksuhalduri juhised teenuste käibe tekkimise koha määratlemiseks ning VD aruandel deklareerimiseks.KMS § 28 lõikes 1 sätestatu kohaselt peab maksukohustuslane esitama ühendusesisese käibe aruande, kui ta osutab teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele KMS § 10 lõike 4 punktis 9 nimetatud teenuseid, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti ja mis kuuluvad maksustamisele, välja arvatud 0% maksumääraga maksustamisele, teenuse saaja liikmesriigis. Deklareeritavate teenuste maksustatav väärtus näidatakse ühendusesisese käibe aruande veerus 5 (vorm VD).

Teisest liikmesriigist saadud teenused, mille saaja on registreeritud Eestis maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena, deklareeritakse käibedeklaratsiooni lahtris 1 ja informatiivses lahtris 6.

Käibe tekkimise koht teenuse osutamisel liikmesriigi maksukohustuslasele (sh Eesti maksukohustuslasele) või ettevõtlusega tegelevale ühendusevälise riigi isikule

TEENUS KÄIBE TEKKIMISE KOHT VD ARUANNE

 Põhireegel (KMS § 10 lg 1, § 10 lg 4 p 9), sh kultuuri-, kunsti-, spordi ja muud vastavad teenused – alates 01.01.2011

 Teenuse saaja asukohariik

 Esitada

 Kinnisasjaga seotud teenused (KMS § 10 lg 2 p 1, § 10 lg 4 p 1)

 Kinnisasja asukohariik

 Ei

 

 Riigisisene reisijateveoteenus (KMS § 10 lg 2 p 3, § 10 lg 4 p 4)

 Teenuse osutamise riik

 Ei

 Transpordivahendi lühiajaline üürile, rendile, kasutusvaldusse andmine (KMS § 10 lg 2 p 6, § 10 lg 4 p 41)

 Riik, kus transpordivahend asub üürile, rendile, kasutusvaldusse andmisel 

 Ei

Kultuuri-, kunsti-, spordi-, haridus-, teadus- või meelelahutusürituse   või messi   ja näituse sissepääsu teenus või sissepääsuteenusega seotud kõrvalteenus (KMS § 10 lg 2 p 21, § 10 lg 4 p 21)

 Teenuse osutamise riik

 Ei

 Restorani- ja toitlustusteenus (KMS § 10 lg 2 p 4, § 10 lg 4 p 51)  

 Teenuse osutamise riik

 Ei

Käibe tekkimise koht teenuse osutamisel isikule, kes ei ole üheski liikmesriigis maksukohustuslasena ega piiratud maksukohustuslasena registreeritud isik ega ettevõtlusega tegelev ühendusevälise riigi isik

                TEENUS

KÄIBE TEKKIMISE KOHT

Põhireegel (§ 10 lg 1; osutamine asukoha või püsiva tegevuskoha kaudu)

 Osutaja asukohariik

Kinnisasjaga seotud teenused (KMS § 10 lg 2 p 1, § 10 lg 4 p 1)

 Kinnisasja asukohariik

Riigisisene reisijateveoteenus (KMS §lg 2 p 3, § 10 lg 4 p 4)

 Teenuse osutamise riik

Kaubaveoteenused liikmesriikides

 Riik, kus algab kaubavedu

Kaubaveoga seotud kõrvalteenused (KMS § 10 lg 8)

 Teenuse osutamise riik

Töö vallasasjaga (KMS § 10 lg 2 p 7, § 10 lg 4 p 3)

 Teenuse osutamise riik

Transpordivahendi lühiajaline üürile, rendile, kasutusvaldusse andmine (KMS § 10 lg 2 p 6, § 10 lg 4 p 41)

 Riik, kus transpordivahend asub üürile, rendile, kasutusvaldusse andmisel 

Kultuuri-, kunsti-, spordi-, haridus-, teadus- või meelelahutusteenust või messi ja näitusega seotud teenust, sissepääsu teenust või sissepääsuteenusega seotud kõrvalteenust (KMS § 10 lg 2 sissepääsu teenust või sissepääsuteenusega seotud kõrvalteenust, § 10 lg 4 p 2 ja p 21)

 Teenuse osutamise riik

Restorani- ja toitlustusteenus (KMS lg 2 p 4)

 Teenuste osutamise riik

Vahendusteenused (KMS § 10 lg 2 p 11, § 10 lg 4 p 8)

Vahendatava kauba või teenuse müüja asukohariik

Immateriaalsed teenused:
1) nii teenuse osutaja kui ka saaja mõnes liikmesriigis (Eesti maksukohustuslane paneb 20%)

2) teenuse saaja asub ühendusevälises riigis (Eesti maksukohustuslane paneb 0%)

3) elektroonilise side teenust või elektroonilist teenust osutab ühendusevälise riigi isik Eesti füüsilisele isikule


Teenuse osutaja asukohariik

 
Teenuse saaja asukohariik

 
Teenuse saaja asukohariik,
kui ei ole üheski liikmesriigis registreeritud

Teenused, mis maksustatakse nii osutaja kui ka saaja poolt 0% maksumääraga, olenemata sellest, kes on teenuse saaja. Allpool nimetatud teenuseid ei näidata VD aruandel

KMS § 15 lõikes 4 nimetatud järgmised teenused:
1) rahvusvahelise reisi ajal laeval või õhusõidukil reisijale osutatav reisiks vajalik teenus;
2) rahvusvahelistes vetes sõitva laeva teenindamisega otseselt seotud sadamateenus;
3) peamiselt rahvusvahelisi lende korraldava lennuettevõtja õhusõiduki teenindamisega otseselt seotud navigatsiooniteenus ja lennuväljateenus;
4) rahvusvahelistes vetes sõitva merelaeva, välja arvatud ettevõtlusega mitteseotud huvi- või lõbusõiduks kasutatav laev, või peamiselt rahvusvahelisi lende teostava lennuettevõtja kasutatava õhusõiduki remontimine, hooldamine, prahtimine, rendile või kasutusvaldusse andmine või sellisel merelaeval või õhusõidukil kasutatava seadme remontimine, hooldamine, rendile või kasutusvaldusse andmine;
5) vahendamisteenus, kui vahendatakse tehingut, mille käive tekib ühendusevälises riigis, või KMS § 15 lõike 3 punktides 1, 3–6 ja 10 nimetatud kaupa või KMS § 15 lõike 4 punktides 2–4, 6, 9, 10, 12 ja 14 sätestatud teenust;
6) välistransiidi tolliprotseduuril oleva kauba veoteenus, sellise kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui see vedu moodustab osa veost, mis algab või lõpeb ühendusevälises riigis;
7) kauba eksportimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused;
8) kauba importimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui nimetatud teenuste kulu on arvatud imporditava kauba maksustatava väärtuse hulka;
9) kauba vedu Assooridele või Madeirale või sealt Eestisse või teise liikmesriiki;
10) töö vallasasjaga, mis on selle teenuse osutamiseks soetatud Eestist või toimetatud Eestisse ning see vallasasi toimetatakse pärast teenuse osutamist ühendusest välja;
11) KMS § 10 lõike 2 punktis 3 nimetatud reisijateveo teenus, kaasa arvatud reisijate isikliku pagasi ja isikliku transpordivahendi vedu, kui Eestis osutatav reisijateveo teenus on rahvusvahelise reisi osa;
12) teenus, mida osutatakse välisriigis asuvale KMS § 15 lõike 3 punktis 5 või 6 nimetatud isikule, esindusele, asutusele, erimissioonile, ühenduse institutsioonile või relvajõule.

MTA


Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes