27.09.2019 Reede

Ukraina kodanik sai töötrauma - kas tal on õigust moraalsele ja materiaalsele kompensatsioonile? Esile tõstetud

Mina olen Ukraina kodanik ja töötan eramõisas ehitustöölisena. Sain töötrauma – kukkusin 2 meetri kõrguselt. Tulemuseks on 4 roide murd ja parema kopsu hematoom. Praegu viibin haiglaravil, voodist püsti tõusta ei saa. Kas mul on õigust moraalsele ja materiaalsele kompensatsioonile? Ohutusalast juhendamist pole läbi viidud, turvavarustust ja eririietust ei ole välja antud.
Ukraina kodanik sai töötrauma - kas tal on õigust moraalsele ja materiaalsele kompensatsioonile?
Ukraina kodanik sai töötrauma - kas tal on õigust moraalsele ja materiaalsele kompensatsioonile? Foto: pixabay

Vastab Rein Reisberg, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant

Kui töötajale määratakse seoses tööõnnetusega ajutine töövõimetus (jääb haiguslehele), maksab Haigekassa ravikindlustuse seaduse § 54 lõike 1 punkti 6 kohaselt kindlustatud isikule ajutise töövõimetuse hüvitist ühe kalendripäeva eest ühe kalendripäeva keskmisest tulust 100 protsenti. Seda hüvitust ei pea maksma tööandja.

Töötajal, kes on saanud tööülesannete täitmisel tervisekahjustuse, on õigus nõuda tööandjalt tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitamist. Tööandja peab kahju hüvitama üksnes juhul, kui asjaolu, millel tema vastutus põhineb, on kahju tekkimisega sellises seoses, et tekkinud kahju on selle asjaolu tagajärg (põhjuslik seos).

Kahju hüvitamisel lähtutakse võlaõigusseaduses sätestatust. Võlaõigusseaduse § 130 lõige 1 sätestab, et isiku tervise kahjustamisest või talle kehavigastuse tekitamisest tekkinud kahju hüvitamise kohustuse olemasolu korral tuleb kahjustatud isikule hüvitada kahjustamisest tekkinud kulud, sealhulgas vajaduste suurenemisest tekkinud kulud, ning täielikust või osalisest töövõimetusest tekkinud kahju, sealhulgas sissetulekute vähenemisest ja edasiste majanduslike võimaluste halvenemisest tekkinud kahju.

Kui pooled kahju hüvitamises kokkuleppele ei jõua, on töötajal võimalik hüvitise saamiseks kohtusse pöörduda. Tööinspektsioon hüvitamisega seotud vaidlusi ei lahenda.

Avaldatud ajakirjas Raamatupidamisuudised N5 2019

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes