30.01.2017 Esmaspäev

Millised võimalused on töösuhte lõpetamiseks? Esile tõstetud

Soovin töölt ära minna. Mis võimalused on mul töösuhte lõpetamiseks?

 

Vastab Andrei Polovnjov, nõustamisjurist, tööinspektsioon:

Esimene võimalus töösuhet lõpetada on tööandjaga kokkuleppele jõuda. Selleks peaksite tegema tööandjale ettepaneku töösuhte lõpetamiseks. Kui tööandja on nõus, saab töösuhte poolte kokkuleppel lõpetada.

Töölepingu seadus (TLS) ei eelda küll poolte kokkuleppe vormistamist, kuid hilisemate vaidluste vältimiseks tuleks kokkulepe vormistada kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (näiteks e-kirjaga).

Kui tööandja poolte kokkuleppega nõus pole, saab töötaja ühepoolselt töösuhte üles öelda. Töölepingu ühepoolne ülesütlemine saab olla korraline või erakorraline.

Töötaja võib tähtajatu töölepingu igal ajal korraliselt üles öelda. Tähtajalise lepingu puhul saab töösuhte korraliselt üles öelda üksnes katseajal ja/või siis, kui tähtajaline leping on sõlmitud kellegi asendamiseks.

Oma lahkumise põhjust töötaja avaldama ei pea. Töölepingu korraline ülesütlemine eeldab seda, et töötaja peab tööandjale ette teatama vähemalt 30 kalendripäeva, katseajal kehtib 15-päevane etteteatamise tähtaeg.

Kui töötaja etteteatamistähtaegadest kinni ei pea, võib tööandja nõuda töötajalt hüvitist vähem etteteatatud aja tõttu tekkinud kahju eest.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes