12.04.2019 Reede

Töötaja õppepuhkus

Töötaja õppeasutuse tasemeõppe teatises on märgitud koolituspäevadeks kaks korda kuus reede kuni pühapäev. Tööandja on vormistanud õppepuhkuse kohta käskkirja töötaja õppimise ajal vas- tavalt teatises märgitud kuupäevadele, kuigi töötaja märgib avalduses ainult reedest päeva ja töötajale tööandja seisukoht ei meeldi, kuna ta nädalavahetustel ei tööta. Kuidas peab tööandja toimima, kas järgima väljastatud tõendi konkreetseid kuu- päevi või arvestama (ka tasumise osas) terve kalendriaasta jooksul ainult kasuta- tud reedeseid õppepäevi.

Birje Kalmus, advokaat
Birje Kalmus, advokaat Foto: Advokaadibüroo LMP

Vastab Birje Kalmus, advokaat, Advokaadibüroo LMP:

Töölepingu seaduse (edaspidi – TLS) §-i 67 lg 1 sätestab töötaja õiguse õppe- puhkusele täiskasvanute koolituse seaduses ettenähtud tingimustel ja korras.

Täiskasvanute koolituse seaduse (edaspidi – TäKS) § 13 lg 1 kohaselt antakse töötajale ja ametnikule tema taotluse ning õppeasutuse teatise alusel taseme- õppes või täiendkoolitusasutuse pidaja läbiviidavas täienduskoolituses osale- miseks õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul.

Sellest sättest tulenevalt antakse töötajale õppepuhkust töötaja taotluse alusel. See rõhutab, et õppepuhkusel osalemine on töötaja õigus ning töötaja saab õppepuhkusele minna ainult oma algatusel.

Õppepuhkuse eesmärk on anda töötajale vaba aega õppimiseks ja enesetäiendamiseks. Töötaja õi- gusele õppepuhkust kasutada vastab tööandja õigus küsida andmeid selle kohta, kas õppepuhkust kasutatakse eesmärgipäraselt – küsides õppeasutuselt teatise.

TäKS ei välista õppepuhkuse võtmist õppe- ja eksamisessioonide vahelisel ajal – kuna õppe- puhkuse määrab töötaja koolitusvajadus, ei saa tööandja väita, et töötaja kindlasti peab või ei pea puhkepäevadel koolitusel osalema. Kuna õppepuhkuse andmise põhieesmärk on anda töö- tajale tööst vaba aega õppimiseks, ei teeni seda eesmärki õppepuhkuse andmine ainult töötaja puhkepäeval.

Seega antakse õppepuhkust  vastavalt töötaja avaldusele. Võimalik on märkida töötajate õppe- puhkused  samuti puhkuste  ajakavasse, kuid juhul, kui õppepuhkusi  ei ole märgitud  puhkus- te ajakvasse, teatab töötaja tööandjale  õppepuhkuse  kasutamisest neliteist kalendripäeva ette (TäKS § 13 lg 6).

TäKS-i §-i 13 lõike 3 kohaselt makstakse tasemeõppes ja tööalase enesetäiendamise eesmärgil täienduskoolituses osalemiseks antud õppepuhkuse ajal töötajale keskmist kalendripäevapõhist õppepuhkusetasu  20 kalendripäeva eest töölepingu seaduse §-i 29 lõike 8 alusel kehtestatud korras.

Kuna õppepuhkuse kasutamise korral tuleb maksta töötajale keskmist kalendripäevapõhist õp- pepuhkusetasu, ei saa selle asemel maksta muutumatu  suurusega töötasu. See tähendab, et iga õppepuhkusel viibitud päeva eest tuleb tasuda töötajale keskmist kalendripäevapõhist tasu (ühe kalendriaasta jooksul kokku kuni 20 päeva eest).

TäKS-i §-i  13 lõike  4  kohaselt  antakse  tasemeõppe  lõpetamiseks  täiendavalt  õppepuhkust 15 kalendripäeva, mille eest makstakse töölepingu seaduse §-i 29 lõike 5 kohaselt kehtestatud töötasu alammäära alusel arvutatud õppepuhkusetasu.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
right banner 2024 est konference