SOTSIAALHOOLEKANDE SEADUSE, PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALTOETUSTE SEADUSE JA NENDEGA SEONDUVATE SEADUSTE MUUTMISE SEADUS

Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 «Käibemaksumääraga 5% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ja abivahendid» muutmine