Eesti maksukoormus oli 2009. aastal Euroopa Liidu keskmiste hulgas Eurostati ja Euroopa Komisjoni täna avaldatud Euroopa Liidu riikide maksustamise trendide kogumiku andmetel oli kaalutud keskmine maksukoormus EL liikmesriikides 2009. aastal 38,4 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP). Võrreldes 2008. aastaga on maksukoormus langenud 0,9 protsendipunkti võrra.
Rahandusministeerium esitas kooskõlastusringile maksukorralduse seaduse muudatused Rahandusministeerium esitas ministeeriumitele ja partneritele kooskõlastamiseks maksukorralduse seaduse muudatused, kus täpsustatakse maksuhalduri õigusi abi osutamisel teistele ELi riikidele. Eelnõus kehtestatakse, et maksuhalduril on õigus maksude sissenõudmisel küsida vajalikku teavet ning taotleda abi nendelt ELi riikidelt, kellega Eestil kehtib vastavasisuline leping. 
Reede, 01 Juuli 2011 14:16

Tulumaksu langetamise aeg
Dmitri (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Reede, 01 Juuli 2011 14:16

Tulumaksu langetamise aeg Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE) algatati Riigikogus 10. mail. Arutelu rahanduskomisjonis toimus 30. mail, esimene lugemine Riigikogu suures saalis 1. juunil, teine lugemine 15. juunil ja kolmas lugemine 16. juunil.
«IFRS sinu taskus» 2011. aasta versioon Deloitte on avaldanud oma iga-aastase rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite juhendi värske versiooni «IFRS In Your Pocket 2011».
Valitsus täiendas tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja Rahandusministri ettepaneku kohaselt lisati tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja 32 uut mittetulundusühingut ja sihtasutust ning 2 usulist ühendust.