Rahandusministri 30. detsembri 2008. a määrus nr 65.
«Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine.
Rahandusministri 30. detsembri 2008. a määrus nr 63. 

Raamatupidamise Toimkonna juhendite RTJ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (muudetud 2009) kinnitamine
Raamatupidamise Toimkonna 31. detsembri 2008. a otsus nr 1 (+lisa!
)