Reedel on majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg! Reedeks peavad kõik ettevõtted ning mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille aruandeperiood algas 1. jaanuaril 2010, esitama oma majandusaasta aruande elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaalis.  
Ameerika Ühendriikide ning Maksu- ja Tolliameti koostöö Maksu- ja Tolliameti ning USA erinevate asutuste koostöö ulatub aastate taha ja on suurepärane näide edukas koostöös saavutatud tulemustest.
Sooviksime küsida, kui ettevõte kelle põhitegevus on tööjõurent Eestist Soome rendib Soomes korteri, kus ööbivad renditöölised. Kas sellise korteri rendi korral on tegemist erisoodutusega või on tegemist ettevõtlusega ettenähtud kuluga? Täpsustame, et töölepingus on töötamise koht Soome vabariik ja töölähetusi ei vormistata.

Vastavad EMTA spetsialistid
Esmaspäev, 27 Juuni 2011 13:15

Värsked muudatused maksuseadustes
Dmitri (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Esmaspäev, 27 Juuni 2011 13:15

Värsked muudatused maksuseadustes 16. juunil 2011 võttis Riigikogu vastu erinevate maksuseaduste muudatused, millega viiakse sisse muudatusi nii tulumaksu, maamaksu kui ka tubakatoodete aktsiisi osas. Kuigi mõned neist muudatustest põhjustavad siiani veel kõhklusi ja vaidlusi, siis Riigikogu on juba heaks kiitnud muudatused, mille kohaselt:
MTÜ-d peavad 1. juuliks esitama oma tulude aruanded Maksu- ja Tolliamet tuletab meelde, et tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas olevad ühingud peavad 1. juuliks esitama maksuhaldurile 2010. aasta kohta deklaratsiooni vormi INF 9.