«IFRS sinu taskus» 2011. aasta versioon Deloitte on avaldanud oma iga-aastase rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite juhendi värske versiooni «IFRS In Your Pocket 2011».
Aruande vormidele kohalduvad järgmised reeglid.
Reede, 06 Veebruar 2009 13:49

Ehituslepingute tulu kajastamine
Dmitri (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Reede, 06 Veebruar 2009 13:49

Raamatupidamises on ehituslepingute kajastamisel olnud peamiseks küsimuseks, kas kasutada lõpetatud lepingu või valmidusastme meetodit. 1970. aastate algul kasutati Kontinentaal-Euroopas (eelkõige maksuarvestuse vajadusi silmas pidades) rohkem konservatiivsemat, lõpetatud lepingu meetodit. 
Kolmapäev, 14 Oktoober 2009 13:59

Materiaalne põhivara raamatupidamises
Dmitri (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Kolmapäev, 14 Oktoober 2009 13:59

Mõtteid materiaalse põhivara klassifitseerimise kohta raamatupidamises ja raamatupidamisaruannete koostamisest.
Viimastel aastatel on rahvusvahelisi finantsaruandluse standardeid koostavas ja väljaandvas organisatsioonis toimunud olulised muudatused. Uus põhikiri võeti vastu 2000. aasta mais ning see hakkas kehtima 2001. aasta jaanuarist.