Esmaspäev, 12 Jaanuar 2009 00:18

Riiklikku pensionikindlustuse registrisse
Dmitri (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Esmaspäev, 12 Jaanuar 2009 00:18

«Riiklikku pensionikindlustuse registrisse» kantava 2009. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse kinnitamine. Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 181.
Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruse nr 164 «Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja piirmäärad» muutmine
Rahandusministri 30. aprilli 2002. a määruse nr 60 «Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord» muutmine
Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete,kohustuste arvestusse kandmise,tasumise ja tagastamise kord