Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruse nr 164 «Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja piirmäärad» muutmine
Rahandusministri 30. aprilli 2002. a määruse nr 60 «Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord» muutmine
Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete,kohustuste arvestusse kandmise,tasumise ja tagastamise kord
Rahandusministri 19. detsembri 2002. a määruse nr 149 «Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri» muutmine