16.10.2019 Kolmapäev

Töötaja konkurentsikeeld

Riina Vään, õigusõpetuse lektor
Riina Vään, õigusõpetuse lektor
Selleks, et ära hoida asjatuid vaidlusi tuleks alati kaaluda,kas konkurentsipiirangut tuleks kohaldada.

Töötaja peab täitma oma töökohustusi lojaalselt, tööandja kasu silmas pidades ning hoiduma tööandjale kahju tekitamast. Kaitsmaks tööandja huve, on seadusandja andnud võimaluse kehtestada töölepingus konkurentsipiirang.

Kindlad reeglid

Töötaja konkurentsipiiranguga saab kohustada töötajat mitte töötama konkurendi juures või mitte tegutsema tööandjaga samal majandus- või kutsetegevuse alal. Kuid tööandja peab silmas pidama, et konkurentsikeeld riivab isiku põhiõigusi (põhiseaduse § 29 lg 1) ja seetõttu tuleb konkurentsipiirangu puhul kinni pidada kindlatest nõudmistest, mis on reguleeritud töölepingu seaduse (edaspidi – TLS) § 23 – 27.

Tähendab, et konkurentsipiirangu:
  • kokkulepe tuleb sõlmida kirjalikult. Kui tööandja ja töötaja ei ole kokkulepet kirjalikult

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes