Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

25.11.2019 Esmaspäev

Mida peab tööandja katseaja puhul arvestama

Kristi Relvik, vandeadvokaat, partner, Murula Advokaadibüroo
Kristi Relvik, vandeadvokaat, partner, Murula Advokaadibüroo erakogu
Kui pooled soovivad katseaega lühendada, tuleb katseaja lühendatud periood välja tuua töölepingus.

Töötaja tööle asumisel näeb töölepingu seadus (edaspidi TLS) ette automaatse katseaja, mille jooksul on tööandjal ja töötajal võimalik hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel. Levinud arvamuse kohaselt on katseaja puhul tegemist perioodiga, kus tööandja saab töölepingu üles öelda lihtsalt ja probleemideta. Siiski näeb seadus ette nõudeid, millega tuleb tööandjal arvestada nii katseaja rakendamisel kui ka töötaja töölepingu ülesütlemisel katseaja ebarahuldavate tulemuste tõttu.

Katseaja kestus

Tööandja ja töötaja ei pea katseajas eraldi kokku leppima. Kui töölepingus ei ole katseaega reguleeritud, siis kohaldub töötajale katseaeg neli kuud, mis algab töötaja tööle asumise päevast. Kui pooled soovivad katseaega lühendada, tuleb kat

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Vormista tellimus!

Raamatupidamisuudiste tellimus sisaldab:

  • Reklaamivaba paberajakirja
  • Ligipääsu "Meistri eri" artiklitele
  • E-arvete koostajat
  • Elektroonilisel kujul trükiajakirja
  • E-konsultatsioone
  • Blankette ja dokumentide näidiseid

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes